How do I find the Firefox for Android version number?

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

  1. Tap the main Firefox menu and select Settings.
  2. Tap on the Go to Page button displayed next to About Firefox.
  3. You will see the About Firefox page where the version number is listed at the end of the page.

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: scoobidiver, mluna, mdarshana, Amit Kumar Thakur. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.