How do I clear private data on Firefox for Android?

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

Here's how to quickly clear your browsing & download history and more:

  1. Tap the Menu button (either at the bottom edge of the screen or in the the top-right corner) and select Settings (you may need to tap More first) .
  2. Tap Privacy and choose Clear private data.
  3. Select the items you want to clear and then tap Clear data
    Clear private data
  1. Tap the Menu button (either at the bottom edge of the screen or in the the top-right corner) and select Settings (you may need to tap More first) .
  2. Scroll down to the Privacy & Security section and choose Clear private data.
  3. Select the items you want to clear and then tap Clear data
    Clear private dataShare this article: http://mzl.la/MfBKWi

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Verdi, Swarnava, mluna, eddyc. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.