Home page with pipe character opens extra tabs when Firefox starts

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox sets multiple home pages when you separate each address with a pipe character (|) or vertical bar. This feature may lead to problems when an individual home page address contains a pipe character.

Here's how to fix it:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the General panel.
  3. In the Home Page text box, replace all pipes (|) with %7C.
  4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
Tip: If removing the pipe character doesn't solve the problem, add-ons or malware might be causing this behavior. Try refreshing Firefox to remove add-ons without erasing your browsing information and bookmarks.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Bo102010, novica, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, Joergen, user669794, kobe, Joni, Artist. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.