Home page with pipe character opens extra tabs when Firefox starts

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox sets multiple home pages when you separate each address with a pipe character (|) or vertical bar. This feature may lead to problems when an individual home page address contains a pipe character.

Here's how to fix it:

  1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

    Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

  2. Select the General panel.
  3. In the Home Page text box, replace all pipes (|) with %7C.
  4. Click OK to close the Options window.Click Close to close the Preferences window.Close the Preferences window. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Tip: If removing the pipe character doesn't solve the problem, add-ons or malware might be causing this behavior. Try refreshing Firefox to remove add-ons without erasing your browsing information and bookmarks.


Ndajeni këtë artikull me të tjerët: http://mzl.la/1ExZcDD

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Bo102010, novica, Tonnes, Verdi, scoobidiver, Swarnava, Joergen, deb.bhattacharya6, Waka_Flocka_Flame, jsavage, Artist. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.