gghgo uzgo

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Vullnetarët tanë po punojnë mbi përkthimin e këtij artikulli. Ndoshta versioni në Anglisht mund të ndihmonte ca, deri sa të jetë gati përkthimi. Nëse doni të na ndihmoni të përkthejmë artikuj si ky, ju lutemi, klikoni këtu.

Updating from a previous version?

If you are upgrading from a previous version of Firefox, see Update Firefox to the latest release.

Click on the operating system on which you are installing Firefox.

vista.jpg How to download and install Firefox on Windows

macos.jpg How to download and install Firefox on Mac

linux.jpg Install Firefox on Linux

Android Install Firefox on an Android device using Google Play

Apple's restrictions prevent us from distributing Firefox for iOS devices (iPhone, iPad, iPod Touch).
Based on information from Installing Firefox (mozillaZine KB)
Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
Mac® and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
The Linux logo is Copyright 1997 Larry Ewing
The Android logo is based on work created and shared by Google
.

 

// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.
Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla