Flash 11.3 doesn't load video in Firefox

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

Firefox users with Flash 11.3 and RealPlayer installed have reported that Flash videos or games on sites like Facebook or YouTube may appear, black, white or grey and never play. This can be fixed by updating to the latest version of RealPlayer.

Note: This article only applies to Windows and Mac.

Update RealPlayer

  1. Download the latest version of RealPlayer from real.com
  2. Double-click the installer application that you downloaded and follow the instructions.
Share this article: http://mzl.la/LA0mpi

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Verdi, scoobidiver, Matt_G. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.