Fix problems with RealPlayer add-ons

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

RealPlayer installs a number of add-ons in Firefox, which sometimes cause download problems or other issues with audio or video content on websites. This article explains how to fix or work around these problems.

Note: This article only applies to Windows.

RealPlayer add-on is not compatible with Firefox

See Re-enable add-ons that were disabled when updating Firefox for suggestions.

Cannot download videos

This is caused by the RealPlayer Browser Record Plugin extension. To fix it, disable the extension.

The RealPlayer plugin will still work.
 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox buttonOn the menu bar, click on the Tools menuAt the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

 2. In the Add-ons Manager tab, select the Extensions panel.
 3. Select RealPlayer Browser Record Plugin.
 4. Click on Disable.
 5. Click Restart Now to start Firefox with the extension disabled.

Cannot download audio streams such as Internet radio

This is caused by the RealPlayer Browser Record Plugin extension. To fix it, disable the extension.

The RealPlayer plugin will still work.
 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox buttonOn the menu bar, click on the Tools menuAt the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

 2. In the Add-ons Manager tab, select the Extensions panel.
 3. Select RealPlayer Browser Record Plugin.
 4. Click on Disable.
 5. Click Restart Now to start Firefox with the extension disabled.

Webpages are blank after updating RealPlayer

This is caused by the RealPlayer Browser Record Plugin extension. To fix it, disable the extension.

The RealPlayer plugin will still work.
 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox buttonOn the menu bar, click on the Tools menuAt the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

 2. In the Add-ons Manager tab, select the Extensions panel.
 3. Select RealPlayer Browser Record Plugin.
 4. Click on Disable.
 5. Click Restart Now to start Firefox with the extension disabled.

The RealPlayer plugin has crashed

If you see this error, it means that the RealPlayer plugin was not able to handle embedded audio or video content on a webpage. This is a known problem. As a workaround, disable the "RealPlayer G2 LiveConnect-Enabled Plug-In" in the Add-ons Manager Plugins list. See Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems for details. You will still be able to use the RealPlayer program for links to Real Media files but audio and video content embedded in webpages will not play.

Other problems


Ndajeni këtë artikull me të tjerët: http://mzl.la/1xKrBsN

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Bo102010, Verdi, scoobidiver, John99, Swarnava, mythmon, ouesten. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.