Firefox release notes - What's New and Known Issues | Diagnostikim

Firefox release notes - What's New and Known Issues

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

For a summary of new features and known issues in the latest version of Firefox, see:Share this article: http://mzl.la/1e6qp3D

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Verdi, dyvik1001. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.
Merrni asistencë për një tjetër platformë:
Personalizojeni këtë artikull

Firefox

Firefox for Android