Firefox mobile for Android tutorials

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Getting started with Firefox for Mobile

Firefox for Mobile Add-ons

Tour the new Firefox for Android

The following tour demonstrates tabbed browsing, flash tap-to-play video, synced authentication, zoom, text size settings and user agent switching.

Using Firefox mobile tabs

The following tutorial shows how to open tabs from the awesome screen, switch between tabs and view synced tabs.

Create a bookmark and add a shortcut on your home screen

The following tutorial shows you how to bookmark a website add then create a shortcut to that site from your mobile's home screen.

Sync - take your bookmarks, tabs and settings with you

The following tutorial demonstrates the benefit of Syncing to your desktop Firefox and how easy it is to clear all of your private data when you want to.

Viewing the desktop version of a web site

The following tutorial shows how to install the Phony add-on so you can switch between the mobile version and desktop versions of sites by switching your user agent.

Clearing your history, private data and synced data

tap the menu button and select More and then Settings to access the privacy options.

firefox-for-android-menu

Tap Clear private data under Privacy & Security, select the types of data you want to clear, and tap the Clear data button.

firefox-for-android-clear-private-data

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Swarnava, mluna. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.