Firefox issues with Nexus 10 and Android 4.3

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!
Note: We have fixed these issues in the latest version of Firefox for Android. You can update Firefox from the Google Play store.
Note: This article doesn't apply to your version of Firefox.

If you have upgraded your Nexus 10 tablet to the latest of version of Android, 4.3, you may experience the following issues with Firefox:

  • Crashes and rendering issues with certain sites like CNN.com.
  • Title bar disappears on bing.com.Share this article: http://mzl.la/18f7amY

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: rtanglao, Verdi, amitshree. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.