Firefox for Android may cause HTC Desire with Android 2.2 to reboot with casual browsing

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

People who have installed Firefox for Android on HTC Desire by allowing non-market Apps may encounter reboot issues with casual browsing. This article describes a workaround for advanced users.

Install a recent firmware

Android 2.3 and above do not have the issue but, as it has not been made available to users, a workaround is to install another firmware that is Gingerbread like Cyanogenmod 7. For further details about the issue, please see bug 757920.

Warning: You void your warranty when you flash something onto your phone. Before installing a new firmware, you'll need to backup all your data. If you don't follow all the instructions carefully, your phone may get bricked.

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: scoobidiver, nhirata, feer56, John99, amitshree. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.