Firefox 18 crashes on startup due to malware - how to fix | Diagnostikim

Firefox 18 crashes on startup due to malware - how to fix

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Note: This article only applies to Windows.
Note: This article only applies to Firefox 18.

If you've updated to Firefox 18 and it now crashes on startup it could be due to malware installed on your computer. We'll explain how to get rid of the malware which will let Firefox run normally.

Download and run Microsoft Safety Scanner

  1. Download Microsoft Safety Scanner
  2. When the program has finished downloading, open it and follow the instructions to start the scan. A "Full Scan" is recommended.

    MS Security Scan
  3. Once the scan is complete the malware should be removed from your computer and Firefox will be able to start.
Note: If you are still having problems with crashes, please see this article.

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Michael Verdi, Andrew, Tyler Downer. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Përditësimi i Fundit: 2013-01-16

Merrni asistencë për një tjetër platformë:
Personalizojeni këtë artikull

Firefox