Download photos and files on Firefox for iOS

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

This article shows an upcoming version of Firefox for iOS, so yours might look different. Please update in a few weeks to get these features.

Firefox makes it easy to download photos and PDF files on your iPhone or iPad. The downloads panel on the Firefox home screen makes it easy to find the files you downloaded.

Download files

 1. Tap the download link on a web page to bring up the download prompt.You can also tap and hold on any link to download a file.
 2. Tap Download Now in the prompt that appears at the bottom of the screen.
  download prompt ios
 3. A progress bar will appear to show you the status of your download. To cancel the download, tap the X to the right of the progress bar.
 4. When your download is complete, a Downloads button will appear.

Access downloaded files later

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Library 57 library icon .
 3. Tap the Downloads icon download icon 57 .

Share or delete a downloaded file

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Library 57 library icon .
 3. Tap the Downloads icon download icon 57 .
 4. Swipe left on the file you want to share. The Share and Delete buttons will appear.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla