Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Cookies are stored on your computer by websites you visit and contain information such as site preferences or login status. This article describes how to delete cookies in Firefox.

Delete cookies for a single site

To delete cookies for one site:

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button and then select Options.At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options.On the menu bar, click on the Firefox menu and select Preferences....At the top of the Firefox window, click on the Edit menu and select Preferences.

  Click the menu button New Fx Menu and choose Options.Preferences.

 2. Select the Privacy panel.

 3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux customhistory38
 4. Click Show Cookies.... The Cookies window will appear.
  Deleting Cookies Fx 5 - Win1 Deleting Cookies Fx 22 - Win1 ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1252719697-583-1.jpg Privacy - show cookies - firefox 38
 5. In the Search: field, type the name of the site whose cookies you want to remove. The cookies that match your search will be displayed.
 6. Select the cookie(s) in the list to remove and click Remove CookieRemove Selected.

  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-3.png
  Privacy - show cookies - remove selected - firefox 38 ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1251872857-60-3.jpg
  • Select the first cookie and press Shift+End to select all the cookies in the list.
 7. Click Close to closeClose the Cookies window. Close the about:preferences page.

Delete all cookies

To delete all cookies stored on your computer, either open the Cookies window as explained above and use the Remove All Cookies button, or else do the following:

At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the History menu (click on the Tools menu in Windows XP), and select Clear Recent History....On the menu bar, click on the Tools menu, and select Clear Recent History....At the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and select Clear Recent History....

At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the History menu, and select Clear Recent History....On the menu bar, click on the History menu, and select Clear Recent History....At the top of the Firefox window, click on the History menu, and select Clear Recent History....

Click the menu button New Fx Menu , choose History, and then Clear Recent History....

 1. Set Time range to clear to Everything.
 2. Click on the arrow next to Details to expand the list of history items.
 3. Select Cookies and make sure that other items you want to keep are not selected.

  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-2.png


  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-1.png
 4. Click Clear Now to clear the cookies and close the Clear Recent History window.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris_Ilias, underpass, novica, Tonnes, smo, Verdi, scoobidiver, Swarnava, soucet, ideato, user832823, upwinxp, pollti, scootergrisen. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.