Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Cookies are stored on your computer by websites you visit and contain information such as site preferences or login status. This article describes how to delete cookies in Firefox.

Delete cookies for a single site

To delete cookies for one site:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the PrivacyPrivacy & Security panel and go to the History section.

 3. In the drop-down menu next to Firefox will:Firefox will choose Use custom settings for history.
  customhistory38 Fx56Privacy&Security-CustomHistory-new CustomHistory fx57
 4. Click Show Cookies.... The Cookies window will appear.
  Privacy - show cookies - firefox 38 Fx56CustomHistory-ShowCookies
 5. In the Search: field, type the name of the site whose cookies you want to remove. The cookies that match your search will be displayed.
 6. Select the cookie(s) in the list to remove and click Remove Selected.
  Privacy - show cookies - remove selected - firefox 38
  Tip: Select the first cookie and press Shift + End to select all the cookies in the list.
 7. Click Close to closeClose the Cookies window. Close the about:preferences page.

Delete all cookies

To delete all cookies stored on your computer, either open the Cookies window as explained above and use the Remove All Cookies button, or else do the following:

 1. Click the menu button New Fx Menu , then Library, followed by History.
 2. Click Clear Recent History....
 3. Set Time range to clear to Everything.
 4. Click on the arrow next to Details to expand the list of history items.
 5. Select Cookies and make sure that other items you want to keep are not selected.
 6. Click Clear Now to clear the cookies and close the Clear Recent History window.
 1. Click the menu button New Fx Menu , choose History, and then Clear Recent History....
 2. Set Time range to clear to Everything.
 3. Click on the arrow next to Details to expand the list of history items.
 4. Select Cookies and make sure that other items you want to keep are not selected.
  ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-2.png ab963d736461b221f497eb33a7f09b1a-1260044801-604-1.png
 5. Click Clear Now to clear the cookies and close the Clear Recent History window.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris Ilias, Underpass, novica, Tonnes, smo, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, soucet, ideato, user832823, Lan, pollti, scootergrisen, Joni, OmTi. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.