Clear your search history in Firefox for Android

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

You can clear your browsing history using the Firefox for Android app at any time.

Clear browsing data manually

 1. Tap the menu button.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Tap Settings.
 3. Tap Delete browsing data.
 4. Select the types of data you want to delete:
  • Open Tabs
  • Browsing history and site data
  • Cookies
  • Cached images and files
  • Site permissions
 5. Tap Delete browsing data.

Delete a specific webpage from your browsing history

 1. Tap the menu button.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Tap History.
 3. Tap the three dots next to the webpage you want to delete.
 4. Tap Delete.

Clear browsing data on exit

This option automatically deletes your browsing history every time you exit Firefox through the Quit option in the menu.

 1. Tap the menu button.

  Fenix79Menuandroidmenu89
 2. Tap Settings.
 3. Tap Delete browsing data on quit.
 4. Slide the switch for Delete browsing data on quit on.
 5. Choose the types of data you want to delete when you exit (open tabs, browsing history, cookies, cached images and files and site permissions.)
 6. The Quit option will now appear in the Firefox menu (three dots). Use this to exit a browsing session and then browsing data you selected will be deleted.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër