Clear your browsing history and other personal data on Firefox for Android

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox for Android offers you control over your personal data, such as browsing history, passwords and more. You can conveniently save this data to your browser and delete it any time you want to:

Clear your entire browsing history

 1. Go to the History panel on your home screen.
 2. Tap on Clear browsing history at the bottom of the History panel.
 3. Tap OK to confirm.

Clear specific items from your browser

 1. Tap the menu button (either below the screen on some devices or in the upper right of the browser) and select Settings (you may need to tap More first) .
 2. Tap Clear private data.
 3. Put a check mark next to the items you want to clear and then tap Clear data.
 1. Tap the menu button (either below the screen on some devices or in the upper right of the browser) and select Settings (you may need to tap More first) .
 2. Tap Privacy and choose Clear now.
 3. Put a check mark next to the items you want to clear and then tap Clear data.
  Clear private data

Delete data on exit

This option automatically deletes your selected data (bookmarks, browsing or search history, saved passwords, and more) every time you quit Firefox:

 1. Tap the menu button (either below the screen on some devices or in the upper right of the browser) and select Settings (you may need to tap More first) .
 2. Tap Privacy and put a check mark next to Clear private data on exit.
 3. In the pop-up window, select the types of information that you'd like to delete each time you quit Firefox, then tap Set.

Firefox will delete your information each time you close it through the Quit option on the menu.

Note: If the above options do not work, force the application to stop and then restart it. Then follow the above steps to clear browsing history.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër