Block websites from storing site preferences or login status in Firefox | Si të

Block websites from storing site preferences or login status in Firefox

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Cookies are stored on your computer by websites you visit and contain information such as site preferences or login status. This article describes how to block websites from storing cookies in Firefox.

Block cookies for a single site

To set Firefox to block cookies from one website:

 1. Go to the website you wish to block from setting cookies in Firefox.
 2. Right-clickHold down the Ctrl key while you click within the page and select View Page Info.
 3. In the Page Info window, select the Permissions panel.
 4. Underneath Set Cookies, remove the check mark from Use Default.
 5. Change the setting to Block.
  Blocking Cookies - Win1
 6. Close the Page Info window.
 7. Remove any cookies that the website has already set in Firefox. For instructions, see Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer.

Viewing a list of blocked sites

To see a list of sites that you have blocked from setting cookies:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the PrivacyPrivacy & Security panel and go to the History section.
 3. In the drop-down menu next to Firefox will:Firefox will choose Use custom settings for history.
  Fx52CustomHistory Fx56CustomHistory cookies exceptions 57
 4. Next to Accept cookies from sitesAccept cookies from websites, click Exceptions….
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
  Fx60Settings-CookiesAndSiteData
 3. Next to Accept cookies and site data from websites (recommended), click Exceptions….

Block cookies for all sites

To set Firefox to block cookies from all websites:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the PrivacyPrivacy & Security panel and go to the History section.
 3. In the drop-down menu next to Firefox will:Firefox will choose Use custom settings for history.
 4. Remove the check mark from Accept cookies from sitesAccept cookies from websites.
 5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
 3. Select Block cookies and site data (may cause websites to break).
 4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

To remove cookies that were stored previously, see Delete cookies to remove the information websites have stored on your computer.

Block third party cookies

To set Firefox to accept cookies only from the website you're currently visiting, see Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers.

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris Ilias, novica, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, scootergrisen, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Përditësimi i Fundit: 2018-03-26

Merrni asistencë për një tjetër platformë:
Personalizojeni këtë artikull

Firefox