Block websites from storing cookies and site data in Firefox

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Websites you visit store cookies and other site data on your computer. The stored data contains information such as site preferences and login status. This article describes how to block websites from storing this data in Firefox.

Block cookies for a single website

You can use the Page Info window to set Firefox to block cookies from one website:

 1. Go to the website you wish to block from setting cookies in Firefox.
 2. Right-clickHold down the control key while you click within the page and select View Page Info.
 3. In the Page Info window, select the Permissions panel.
 4. Underneath Set Cookies, remove the check mark from Use Default.
 5. Change the setting to Block.
  Fx59PageInfo-BlockCookies
 6. Close the Page Info window.

You will need to remove any cookies that the website has already set in Firefox. For instructions, see Clear cookies and site data in Firefox.

Block cookies for more than one website

If you have more than one website you want to block, using the Page Info window for each site can be time-consuming. You can block individual websites from storing cookies and site data, as follows:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
  Fx60Settings-CookiesAndSiteData Fx61settings-CookiesAndSiteData Fx63settings-AcceptCookies Fx65CookiesAndSiteData
 3. Click Exceptions…Manage Permissions…. The Exceptions - Cookies and Site Data dialog box will open.
  Fx60Settings-Cookies&SiteData-Exceptions Fx65CookiesAndSiteData-ManagePermissions
 4. Type in the exact address of the site you want to block.
 5. Click Block.
 6. Click Save Changes to finish.

To remove cookies that were stored previously, see Clear cookies and site data in Firefox.

Viewing a list of blocked sites

To see a list of sites that you have blocked from setting cookies:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
 3. Click Exceptions…Manage Permissions….

The Exceptions - Cookies and Site Data dialog box that opens will show you which sites you have blocked from storing cookies.

Block cookies for all sites

To set Firefox to block cookies from all websites:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
 3. Select Block cookies and site data (may cause websites to break). and then use the drop-down menu next to Type blocked to choose the types of cookies to block. Warning!Some sites will not work properly with all cookies blocked.
  Fx63settings-BlockCookies
 4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button fx57menu and select Content Blocking.
  • This will take you to the Content Blocking section of the Firefox OptionsPreferences Privacy & Security panel.
 2. Select Custom and check mark Cookies.
  Fx65ContentBlocking-Cookies
 3. Use the drop-down menu to choose the type of cookies to block. Warning! Some sites will not work properly with all cookies blocked.
 4. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

For more information about blocking third-party cookies, see Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers.

To remove cookies that were stored previously, see Clear cookies and site data in Firefox.

Block third party cookies

To set Firefox to accept cookies only from the website you're currently visiting, see Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers.

// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:AliceWyman, Chris Ilias, novica, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, scootergrisen, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla