Address an Email using To, CC and BCC fields in Firefox OS

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

This article explains how to use the To, CC and BCC fields when addressing an email.

  • Tap the email app to get started. email

To

To: The primary recipient(s) of this email.

  • Tap the To field to manually add an email address. Tap the + button to select someone from your contacts.

CC

CC: (Carbon Copy) The secondary recipient(s) of this email. People in this section will see the email addresses of those in the To: and CC: field.

  • Tap the CC field to manually add an email address. Tap the + button to select someone from your contacts.

BCC

BCC: (Blind Carbon Copy) Addresses in this field will have mail sent to them but they won't know who else was in the BCC field. That means that those in the BCC field will receive the email but those in the To and CC fields won't know who was in the BCC field.

If there is an entry in the BCC field and not in the To field, the email will be sent to all the BCC recipients and will be displayed as being sent to "undisclosed recipients" or similar wording by the receiving email program.

  • Tap the BCC field to manually add an email address. Tap the + button to select someone from your contacts.

Special Note for Gmail users

Gmail will remove the names in the BCC list from your sent folder. That means you will have no record of to whom an email was BCCed. If you need a record of whom you BCCed in an email, you will have to manually record this yourself before sending the email. This only applies to Gmail accounts.

Tip: Email providers limit the number of people that you can send an email to. Please check your email provider's website for the exact limit. If you need to email lots of people, it's better to use a mailing list or a bulk email service.

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: rtanglao, Verdi, scoobidiver, feer56, Swarnava. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.