Add social features to the Firefox sidebar | Si të

Add social features to the Firefox sidebar

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Never miss another update! Keep up with the latest stories and updates by adding social features from various websites right in the Firefox sidebar.

Note: This applies to the latest Firefox Release version which can be downloaded from mozilla.org/firefox.

Add social features to Firefox

You can load content from these websites right into your sidebar.

Some of these services might be available only in the U.S. unless stated otherwise.
 1. Visit one of these pages, and then click on the Activate Now button on the page.
 2. A confirmation message will appear. Click Enable Services on the message. The sidebar will open with your feed.
Note: Some services will ask you to log in so their feed will work properly.

Turn social features off and on

 1. Add the sidebar button to your toolbar or menu if you haven't already.
 2. Click on the sidebar button to see a list of services.
 3. Click on the service that you'd like to display.
 4. To turn a service off, click on the sidebar button and click on the active service to uncheck it.

Turn on a service

 1. Press Alt to show the menu temporarily, then click View, and then Sidebar.On the menu bar, click View, and then Sidebar.
 2. Choose the feed you want to display.

Turn off a service

 1. Go to your sidebar and click the gear icon sidebar gear at the top right corner to display a menu.
 2. Click Show sidebar to remove the check mark and hide the feed.

Switch feeds

You can activate multiple feeds and switch between them.

 1. Click the gear icon sidebar gear at the top right corner of your sidebar.
 2. Click to select the site you want to load.

Disable or remove a feed

If necessary, you can remove a service from Firefox.

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox buttonOn the menu bar, click on the Tools menuAt the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

 2. In the Add-ons Manager tab, select the Services panel.
 3. The Services panel will list all the social networks and content providers you've installed.
 4. Find the site you want to remove and click on Remove next to it.
Note: If you remove a service and then later want to use it again, you will have to re-add it to Firefox.

Having trouble? Here are some things you can try

If you see a message in the sidebar that Firefox can't connect with a service, click the Try Again button. If that doesn't work, you may just have to wait a bit for it to become available again.

Tip: You can also try removing and then re-adding a service.
Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, underpass, novica, Verdi, scoobidiver, user669794, rjbd, amitshree, ILMostro, upwinxp, Nellus91, rmcguigan, jsavage. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Përditësimi i Fundit: 2015-06-17

Merrni asistencë për një tjetër platformë:
Personalizojeni këtë artikull

Firefox