Add, delete and view bookmarked webpages in Firefox for Android

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox for Android has easy bookmarking. This article will show you how to create and access your bookmarks.

Bookmark a page

 1. To bookmark a page, tap the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) and select the star.
  Android bookmark bookmark android 57
 2. Bookmark added will appear at the bottom of the screen.
 3. To rename or edit your bookmark, tap Options in the message that appears when you bookmark the page. In the dialog that pops up, enter your desired name and location for the bookmark. and a folder where you want to store your bookmark. To manage your folders, see Manage bookmark folders in Firefox for Android.
To bookmark a link on a page, long-press on the link, then choose Bookmark Link. A message will notify you whether the page has been bookmarked, or if the bookmark already exists.

Delete a bookmark

To delete a bookmark, tap the menu button again (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) and tap the star to deselect it.

You can also delete any bookmark from the bookmark list:

 1. Tap the address bar and then select the Bookmarks tab.Tap the address bar and then select Bookmarks.
 2. Tap and hold the bookmark you want to delete.
 3. Then tap Remove.

Quickly find any bookmark on your device

The Awesome Screen makes it easy to find anything.

 • Tap the address bar or open a new tab and start typing. You will see your bookmarks listed (indicated by a star next to them) along with sites you visited and web searches you can do. Just tap the bookmark you want and you're set.
  Awesome search 26 search bookmarks 57

Bookmarks panel

Of course, you can just scroll through your bookmarks too.

 • Select Bookmarks from the Top Sites screen or a new tab.
  Bookmarks 26 bookmarks panel android 57
Tip: You can access your desktop bookmarks, history and more from your Android device by setting up Firefox Sync.

Add a bookmark to your home screen

Get one tap access to a favorite site from your home screen.

 1. Go to the site you want and tap and hold the address bar for about 2 seconds.
 2. Then just choose Add to Home Screen.
  Add to home screen
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, michellerluna, mluna, user917725, Eric, mfaigin, Joni, Artist. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla