Personalizando o Firefox com complementos

Ky artikull nuk ka ende lëndë të miratuar.
Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: . Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.