Czym jest Firefox Sync

Vullnetarët tanë po punojnë mbi përkthimin e këtij artikulli. Ndoshta versioni në Anglisht mund të ndihmonte ca, deri sa të jetë gati përkthimi. Nëse doni të na ndihmoni të përkthejmë artikuj si ky, ju lutemi, klikoni këtu.

REDIRECT How do I set up Sync on my computer?

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: . Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.