Czym jest Firefox Sync

Vullnetarët tanë po punojnë mbi përkthimin e këtij artikulli. Ndoshta versioni në Anglisht mund të ndihmonte ca, deri sa të jetë gati përkthimi.

REDIRECT How do I set up Sync on my computer?

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: . Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.