Përktheni artikuj ndihme!

Le ta bëjmë Asistencën e Mozilla-s të flasë gjuhën tuaj!

Nuk ka ende të gatshëm artikuj ndihme në gjuhën tuaj? Dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të mahnitshëm duke përkthyer të tillë? Do të ndihmoni miliona vetë në gjuhën tuaj. Jo pak heroike, apo jo?

Regjistromë »

Përktheni artikuj ndihme në gjuhën tuaj

Si funksionon

1
Regjistrohuni si vullnetar
2
Kontrolloni dokumentimin tonë dhe shihni edhe
3
Thjesht përpunoni artikuj në gjuhën tuaj!
Përkthimi i 1 artikulli mund të ndihmojë 1000 përdorues në gjuhën tuaj