Spremenite nastavitve in upravljajte dodatke

Nastavitve videa, zvoka in interaktivne vsebine

Spremenite, kako naj Firefox obravnava videoposnetke, glasbo in drugo interaktivno vsebino