Odpravite počasnost, sesutja, sporočila o napakah in druge težave

Firefox je počasen ali pa neha delati

Počasnost ali neodzivnost