Poiščite in upravljajte prenesene datoteke

Pano za prenose in vaša Knjižnica pomnita, katere datoteke ste prenesli med delom s Firefoxom, kakor tudi datoteke, ki ste jih odprli in shranili na svoj računalnik. Ta članek opisuje, katere podatke se kaže v oknu za prenose, kako dostopati do svojih datotek, kako delate s svojimi datotekami in kako uredite možnostinastavitve za to okno.

Vaš pano za prenose in Knjižnica pomnita, katere datoteke ste prenesli med delom s Firefoxom. Naučite se upravljati svoje datoteke in spremeniti nastavitve prenosov.

Kako pridem do svojih prenosov?

Ko začnete prenašati datoteko, gumb Prenosi - puščica navzdol v orodni vrstici - začne utripati zelenomodro, da vas obvesti, ko začnete prenašati datoteko.

 • Kliknite na gumb Prenosi, da na majhnem panoju vidite tri nazadnje prenesene datoteke.
  Download panel Fx20 WinXP Download panel Fx20 Win 7 Download panel Fx20 Mac Download panel Fx20 Lin

Do obširnejše knjižnice vseh prenesenih datotek lahko pridete tako:

 • Kliknite na gumb Prenosi in nato na Pokaži vse prenose.
Opomba: Med prenašanjem se puščica spremeni v časovnik fx20 download icon time Download Progress Fx20 Mac , da imate občutek, koliko časa bo prenos še trajal. S klikom na to ikono odprete pano za prenose. Ko je prenos končan, se barva puščice spremeni na zeleno fx20 download icon green modro Blue Download Fx 20 Mac in tako ostane, dokler ne kliknete nanjo, da si svoje prenose ogledate.

V oknu so na razpolago podatki o vseh prenosih, tako recimo ime datoteke in njena velikost ter čas oziroma datum prenosa dalje, od kod je datoteka prenesena in koliko časa bo še trajalo, da se datoteka dokončno prenese.

Kaj je videti na panoju za prenose in Knjižnici?

Na panoju prenosov so na razpolago podatki o zadnjih treh prenosih, tako recimo ime datoteke in njena velikost ter čas oziroma datum prenosa dalje, od kod datoteka, ki jo prenašate, in datum in trajanje prenosa.
fx20 show all downloads File download Fx20 Win7 File download Fx20 Mac File download Fx20 Lin

Knjižnica prikazuje te informacije za vse prenesene datoteke, dokler jih ne odstranite iz zgodovine.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Kako lahko upravljam prenesene datoteke?

Na panoju za prenose in v knjižnici, se na desni strani vsake datoteke nahaja sličica, ki kaže, v katerem delu prenosa se datoteka trenutno nahaja.
fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin

 • Začasno ustavi: Vse prenose, ki trenutno tečejo, lahko začasno ustavite z desnim klikoms pritiskom na tipko Ctrl in klikom na vnos za datoteko ter izbiro možnosti Ustavi. To je lahko recimo koristno, če prenašate dvoje datotek in morate najprej odpreti manjšo datoteko od obeh, prenašati pa ste začeli najprej večjo. S "Počakaj" lahko odločate, kateri od prenosov so za vas bolj važni in kateri manj. Ko želite prenos te datoteke nadaljevati, z desno miškino tipko kliknitepritisnite Ctrl in kliknite datoteko in izberite Nadaljuj.
 • Prekliči fx icon cancel download  : če ste začeli s prenosom kake datoteke, potem pa ugotovili, da je pravzaprav ne rabite, lahko prenos enostavno zavržete: kliknite na gumb X poleg imena datoteke. Sličica na gumbu se spremeni: kliknite znova nanj, da nadaljujete s prenosom.
 • Odpri datoteko: Ko se prenos konča, lahko datoteko s klikom na njen vnos odprete.
 • Odpri mapo z datoteko fx icon Open the file's folder : Ko je prenos datoteke končan, se ikona desno ob vnosu za datoteko spremeni v mapo. Kliknite nanjo, da odprete mapo, ki vsebuje datoteko. Kako izberete mapo, kamor naj se shranjuje vaše prenose, lahko preberete v Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.Pokaži v Finderju fx icon Open the file's folder Mac : Ko je prenosa datoteke konec, se ikona ob vnosu za datoteko spremeni v lupo. Kliknite na lupo, da pokažete datoteko v Finderju. Kako izberete mapo, kamor naj se shranjuje vaše prenose, lahko preberete v Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.
 • Odstrani iz seznama: če ne želite več videti kakega vnosa v zgodovini prenosov, enostavno z desno miškino tipko kliknitepritisnite Ctrl in kliknite na polje z datoteko, potem pa izberite Odstrani iz seznama. S tem odstranite ime datoteke iz seznama; datoteke same pa s tem ne zbrišete.
 • Ponovi prenos fx icon retry download 16x16 : Če se iz kakršnega koli razloga prenos ne zaključi, lahko kliknete na gumb na desni strani vnosa - simbol obnovi - da znova poskusite.
 • Počisti prenose: Kliknite na gumb Počisti prenose vrh okna Knjižnica, če želite zbrisati celotno zgodovino prenesenih datotek. S tem prenesenih datotek ne zbrišete.

Spremenite, kam naj se datoteke shranijo

Mapo, v katero naj se shranijo datoteke, lahko spremenite v Firefoxovih možnostihnastavitvah. Za več informacij glejte Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.

Kako dostopam do svojih prenosov?

Do svojih prenosov lahko preprosto dostopate tako, da kliknete gumb Prenosi (puščico navzdol v orodni vrstici). Puščica bo postala zelena fx20 download icon green modra Blue Download Fx 20 Mac modra Blue Download Fx 20 Mac , da vas obvesti, da ste prenesli datoteke, ki si jih še niste ogledali.

 • Med prenosom se gumb Prenosi spremeni v časovnik, ki kaže napredek vašega prenosa. Ob koncu prenosa se časovnik spremeni nazaj v puščico.

timer

 • Kliknite gumb Prenosi, da odprete pano s prenosi. Pano s prenosi prikazuje tri nazadnje prenesene datoteke, vključno z njihovo velikostjo in časom prenosa:
recent downloads
 • Da si ogledate vse svoje prenose, pojdite v Knjižnico, tako da kliknete Prikaži vse prenose na dnu panoja s prenosi.
show all dl

Knjižnica prikazuje informacije o vseh vaših prenesenih datotekah, dokler jih ne izbrišete iz zgodovine.

fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Kako upravljam svoje prenesene datoteke?

Svoje datoteke lahko upravljate naravnost s panoja prenosov ali iz Knjižnice. Možnosti se bodo pojavile na desni strani vsake datoteke med vsakim delom prenosa.

fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin
 • Ustavi: Vsak prenos, ki je trenutno v teku, lahko začasno ustavite, tako da z desno miškino tipko kliknetepridržite Ctrl in kliknete datoteko ter izberete Ustavi. Ko želite nadaljevati s prenosom, z desno miškino tipko kliknitepridržite Ctrl in kliknite datoteko ter izberite Nadaljuj.
 • Prekliči fx icon cancel download : Če vam datoteke ni več treba prenesti, kliknite gumb X desno od datoteke. Ta gumb se nato spremeni v ikono za osvežitev; kliknite ga še enkrat, če želite ponovno zagnati prenos.
 • Odpri datoteko: Ko je prenos končan, lahko kliknete naravnost na datoteko, da jo odprete.
 • Odpri vsebujočo mapo fx icon Open the file's folder : Ko je prenos datoteke končan, ikona na desni strani datoteke postane mapa. Kliknite ikono mape, da odprete mapo, ki vsebuje to datoteko. Če želite nastaviti mapo, v katero naj gredo vaši prenosi, glejte Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.Pokaži v Finderju fx icon Open the file's folder Mac : Ko je prenos datoteke končan, ikona na desni strani datoteke postane povečevalno steklo. Kliknite ikono povečevalnega stekla, da pokažete to datoteko v Finderju. Če želite nastaviti mapo, v katero naj gredo vaši prenosi, glejte Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.
 • Pojdi na stran za prenos: Z desno miškino tipko kliknitePridržite Ctrl in kliknite datoteko na seznamu, da se pojavi meni. Izberite to možnost, če želite obiskati spletno stran, s katere je prišla datoteka.
 • Odstrani iz zgodovine: Če ne želite, da je določena datoteka na seznamu prenosov, preprosto z desno miškino tipko kliknitepridržite Ctrl in kliknite datoteko na seznamu in nato izberite Odstrani iz zgodovine. To bo odstranilo datoteko s seznama, vendar datoteke same ne bo izbrisalo.
 • Ponovi prenos fx icon retry download 16x16 : Če se iz kateregakoli razloga prenos datoteke ne konča, kliknite gumb desno od datoteke - simbol osvežitve - da poskusite znova.
 • Počisti prenose: Kliknite gumb Počisti prenose na vrhu okna Knjižnice, da izbrišete celotno zgodovino prenesenih datotek. To ne bo izbrisalo datotek samih.

Spremenite, kam naj se datoteke shranijo

Mapo, v katero naj se shranijo datoteke, lahko spremenite v Firefoxovih možnostihnastavitvah. Za več informacij glejte Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.

Vam je bil ta članek v pomoč? Prosimo počakajte...

Ta članek je delo tehle prima deklet in fantov: smo, upwinxp. Tudi vi lahko pomagate - in sicer takole.