Okno za prenos

Okno za prenose si pomni, katere datoteke ste med delom s Firefoxom prenesli, tako datoteke, ki jih odprete, in datoteke, ki jih shranjujete na svoj računalnik, Ta članek opisuje, katere podatke se kaže v oknu za prenose, kako do tega okna pridete, kako lahko delate z datotekami v njem in kako uredite Možnosti preference za to okno.

Okno za prenose in vaša knjižnica pomnita, katere datoteke ste med delom s Firefoxom prenesli, tako tudi datoteke, ki ste jih odprli in shranili na svoj računalnik, Ta članek opisuje, katere podatke se kaže v oknu za prenose, kako do tega okna pridete, kako lahko delate z datotekami v njem in kako uredite Možnosti preference za to okno.


Kako pridem do svojih prenosov?

Okno Prenosi se odpre, ko prenesete datoteko (to nastavitev lahko spremenite v oknu MožnostiPreference pano Splošnol). Do okna Prenosi lahko pridete tudi takole:

 • Na vrhu okna za Firefox kliknite na meni Orodja in izberite meni Prenosi Na vrh okna za Firefox, kliknite na gumb Firefox in nato izberite Prenosi.

  Slika "Gumb firefox - prenesi" ne obstaja.
  V menijski vrstici kliknite meni Orodja in izberite Prenosi

Gumb za prenose - puščica dol poleg gumba Domov - utripa zeleno modro , da vas opozori na začetek prenosa datoteke.

 • Kliknite na gumb Prenosi, da v majhnem panoju vidite tri nazadnje prenesene datoteke.
  Download panel Fx20 WinXP Download panel Fx20 Win 7 Download panel Fx20 Mac Download panel Fx20 Lin

Do obširnejše knjižnice vseh prenesenih datotek lahko pridete kot sledi:

 • Kliknite na gumb Prenosi in nato na Pokaži vse prenose.

{Note}Opomba: Med prenašanjem se puščica spremeni v kazalo za pretekli čas fx20 download icon time Download Progress Fx20 Mac , da imate občutek, koliko časa bo prenos še trajal. S klikom na to ikono odprete pano za prenose. Ko je prenos končan, se barva puščice spremeni na zeleno fx20 download icon green modro Blue Download Fx 20 Mac in tako ostane, dokler ne kliknete nanjo, da si svoje prenose ogledate. </div>

Kaj vsebuje okno za prenose?

Downloads Window - Win
downloads-en-mac2.png
V oknu so na razpolago podatki o vseh prenosih, tako recimo ime datoteke in njena velikost ter čas oziroma datum prenosa dalje, od kod datoteka, ki jo prenašate, izvira in koliko časa bo še trajalo, da se datoteka dokončno prenese.

Kaj je videti v panoju za prenose in Knjižnici?

V oknu o prenosih so na razpolago podatki o zadnjih treh prenosih, tako recimo ime datoteke in njena velikost ter čas oziroma datum prenosa dalje, od kod datoteka, ki jo prenašate, in datum in trajanje prenosa.
fx20 show all downloads File download Fx20 Win7 File download Fx20 Mac File download Fx20 Lin

Knjižnica prikazuje te informacije za prenesene datoteke, razen če ste jih niste iz zgodovine odstranili.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Kako lahko upravljam prenesene datoteke?

Okno za prenose nudi pripomočke za delo z datotekami, ki jih prenašate oziroma ki ste jih prenesli.

 • Počakaj: če želite za eno od datotek, ki se jo prenaša, narediti premor, kliknite na Počakaj poleg imena datoteke. To je lahko recimo koristno, če prenašate dvoje datotek in morate najprej odpreti manjšo datoteko od obeh, prenašati pa ste začeli najprej večjo. S "Počakaj" lahko odločate, kateri od prenosov so za vas bolj važni in kateri manj. Da dokončate zaustavljen prenos, kliknite enostavno na Nadaljuj.
 • Prekini fx icon cancel download  : če ste začeli s prenosom kake datoteke, potem pa ugotovili, da je pravzaprav ne rabite, lahko prenos enostavno zavržete: kliknite na gumb Prekini poleg imena datoteke in tako sprostite svojo povezavo z mrežo za brskanje ali kak drug prenos.
 • 'Odpri datoteko: Ko se prenos konča, lahko z dvoklikom na vnos datoteko odprete,
 • Odpri mapo z datoteko: Desnokliknite Pritisnite tipko Ctrlin kliknite na vnos za datoteko, ki se jo je preneslo in izberite Odpri vsebujočo mapoPokaži v finderju. Kako lahko nastavite mapo, kamor želite shranjevati prenose, si poglejte v Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.
 • Odstrani datoteko iz seznama: če ne želite več hraniti vnosa v zgodovini, enostavno desnokliknitepritisnite Ctrl in kliknite na polje z datoteko, potem pa izberite {menu Odstrani iz seznama. S tem odstranite ime datoteke iz seznama; datoteke same pa s tem ne zbrišete.
 • Ponovi prenos": če se iz kakršnega koli razloga prenos ni dokončal, uporabite gumb poleg datoteke v seznamu, da vam jo Firefox ponovno prenese.

Lahko tudi izbrišete celoten seznam s klikom na gumb Počisti seznam na dnu okna. S tem prenesenih datotek ne zbrišete.

V panoju za prenose in v knjižnici, se na desni strani vsake datoteke nahaja sličica, ki kaže, v katerem delu prenosa se datoteka trenutno nahaja.
fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin

 • Počakaj: Vse prenose, ki trenutno tečejo, lahko začasno ustavite z desnim klikom pritiskom na tipko Ctrl in klikom na vnos za datoteko ter izbiro možnosti Počakaj. To je lahko recimo koristno, če prenašate dvoje datotek in morate najprej odpreti manjšo datoteko od obeh, prenašati pa ste začeli najprej večjo. S "Počakaj" lahko odločate, kateri od prenosov so za vas bolj važni in kateri manj. Ko želite s prenos te datoteke nadaljevati, desnokliknite napritisnite Ctrl in kliknite na datoteko in izberiteNadaljuj..
 • Prekini fx icon cancel download  : če ste začeli s prenosom kake datoteke, potem pa ugotovili, da je pravzaprav ne rabite, lahko prenos enostavno zavržete: kliknite na gumb X poleg imena datoteke. Sličica na gumbu se spremeni: kliknite znova nanj, da nadaljujete s prenosom.
 • Odpri datoteko: Ko se prenos konča, lahko datoteko s klikom na njen vnos odprete,
 • Odpri mapo z datoteko fx icon Open the file's folder : Ko je prenos datoteke končan, se ikona desno ob vnosu za datoteko spremeni v mapo. Kliknite nanjo, da odprete mapo, ki vsebuje datoteko. Kako izberete mapo, kamor naj se shranjuje vaše prenose, lahko preberete v Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.Show In Finder fx icon Open the file's folder Mac : Ko je prenosa datoteke konec, se ikona ob vnosu za datoteko spremeni v lupo. Kliknite na lupo, da pokađete datoteko v Finderju. Kako izberete mapo, kamor naj se shranjuje vaše prenose, lahko preberete v Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.
 • Odstrani iz seznama: če ne želite več videti kakega vnosa v zgodovini prenosov, enostavno desnokliknitepritisnite Ctrl in kliknite na polje z datoteko, potem pa izberite Odstrani iz seznama. S tem odstranite ime datoteke iz seznama; datoteke same pa s tem ne zbrišete.
 • Ponovi prenos fx icon retry download 16x16 : Če se iz kakršnega koli razloga prenos ne zaključi, lahko kliknete na gumb na desni strani vnosa - simbol obnovi - , da znova poskusite.
 • Počisti prenose: Kliknite na gumb Počisti prenose vrh okna Knjižnica, če želite zbrisati celotno zgodovino prenesenih datotek. S tem prenesenih datotek ne zbrišete.

Nastavitve za prenos

Več nastavitev za prenos lahko v Možnostih { /for} preferencah spremenite, na primer v mapo, kamor se shranjuje datoteke, in ali naj okno za prenose ostane po končanem prenosu odprto ali ne.. Več o tem v Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.

Nastavitev za mapo za prenesene datoteke

Kam Firefox shranjuje prenesene datoteke, lahko nastavite v MožnostihPreferencah. Več o tem v Nastavitve za zagon, domačo stran in za prenose.
Pošljite članek naprej: http://mzl.la/O7W6lA

Vam je bil ta članek v pomoč? Prosimo počakajte...

Ta članek je delo tehle prima deklet in fantov: smo. Tudi vi bi lahko - in sicer takole.