Zobrazenie otázok označených: Zobraziť všetky otázky

Centrum poradenstva a prevencie

Varovanie: možné bezpečnostné riziko Ako to napraviť, ďakujem Aplikácia Firefox rozpoznala problém a stránku poradenstvo-mikulas.lepsiweb.sk nenačítala. Webová stránka je… (ďalšie informácie)

Varovanie: možné bezpečnostné riziko Ako to napraviť, ďakujem Aplikácia Firefox rozpoznala problém a stránku poradenstvo-mikulas.lepsiweb.sk nenačítala. Webová stránka je buď zle nastavená alebo hodiny na vašom počítači nejdú správne.

Pravdepodobne stránke vypršala platnosť certifikátu, čo bráni aplikácii Firefox bezpečne sa pripojiť. Ak sa napriek tomu rozhodnete stránku navštíviť, útočníci sa môžu pokúsiť ukradnúť vaše informácie, ako sú heslá, e‑mailové adresy alebo čísla platobných kariet.

Čo s tým môžete urobiť?

Tento problém je pravdepodobne na strane webovej stránky a vy ho, bohužiaľ, nedokážete vyriešiť. O probléme môžete informovať správcu webovej stránky.

Ďalšie informácie…

Otázku položil(a) frajtova Pred 4 dňami

Posledná odpoveď od jscher2000 - Support Volunteer Pred 3 dňami

stubborn cached web content

I have 228 kb of cached web content that refuses to clear. Say there is 1.5 mb cached, and when I clear, the 228 kb is still there. It interferes with a web site I visit.… (ďalšie informácie)

I have 228 kb of cached web content that refuses to clear. Say there is 1.5 mb cached, and when I clear, the 228 kb is still there. It interferes with a web site I visit. Please help me get rid of this! Thanks in advance.

Otázku položil(a) S+x2Yn8 Pred 5 dňami

Posledná odpoveď od jscher2000 - Support Volunteer Pred 3 dňami

Video in Firefox

Video in Firefox does not run .. no error messages .. nothing. It works fine in other browsers. When I click on the video .. nothing happens. It used to work but not n… (ďalšie informácie)

Video in Firefox does not run .. no error messages .. nothing. It works fine in other browsers. When I click on the video .. nothing happens. It used to work but not now and I don't think I've changed anything.

Win11 Version 126.0.1 (64-bit)

Otázku položil(a) Duane Loftus Pred 1 týždňom

Posledná odpoveď od jonzn4SUSE Pred 4 dňami

Tahoo Mail attachments

I was able to open all attachment that came with my Yahoo mail. Since this morning I can not open any attachments-word, excel or PDF What happened? How do I go back to be… (ďalšie informácie)

I was able to open all attachment that came with my Yahoo mail. Since this morning I can not open any attachments-word, excel or PDF What happened? How do I go back to be able to open all attachments

Otázku položil(a) upensaraiya Pred 4 dňami

Posledná odpoveď od jonzn4SUSE Pred 4 dňami

Firefox preferred web browser

Hi ... the Firefox icon opens windows explorer instead of Firefox. I would prefer firefox, but I am forced to use Edge instead. Oh, I have uninstalled it and reinstalle… (ďalšie informácie)

Hi ... the Firefox icon opens windows explorer instead of Firefox. I would prefer firefox, but I am forced to use Edge instead. Oh, I have uninstalled it and reinstalled it 3 times.

How does one fix this problem?

Gordo Weitzel Metro Vancouver, BC CANADA

Otázku položil(a) Gordo Pred 4 dňami

Posledná odpoveď od cor-el Pred 4 dňami

In a hacked computer, using Firefox, I see the content-security-policy for chatgpt includes chrome-extension://iaiigpefkbhgjcmcmffmfkpmhemdhdnj Would this extension be installed in the computer?

Below is the content-security-policy Firefox loads for chatGPT: default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-eec8ce04-1f27-4481-8ed6-b8f877eef280' 'wasm-unsafe-eval' cha… (ďalšie informácie)

Below is the content-security-policy Firefox loads for chatGPT:

default-src 'self'; script-src 'self' 'nonce-eec8ce04-1f27-4481-8ed6-b8f877eef280' 'wasm-unsafe-eval' chatgpt.com/ces https://*.chatgpt.com https://*.chatgpt.com/ https://*.oaistatic.com https://api.openai.com https://chat.openai.com https://chatgpt.com/ https://chatgpt.com/backend-anon https://chatgpt.com/backend-api https://chatgpt.com/graphql https://chatgpt.com/public-api https://chatgpt.com/voice https://jidori.g1.internal.services.openai.org https://oaistatic.com https://snc.apps.openai.com https://snc.chatgpt.com/backend/se https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ wss://*.chatgpt.com wss://*.chatgpt.com/; script-src-elem 'self' 'nonce-eec8ce04-1f27-4481-8ed6-b8f877eef280' 'sha256-RvbVrdDS11FSnQaULCOgXPA5u0nMP2Im1d2pGiRBGC4=' 'sha256-eMuh8xiwcX72rRYNAGENurQBAcH7kLlAUQcoOri3BIo=' auth0.openai.com challenges.cloudflare.com chatgpt.com/ces https://*.chatgpt.com https://*.chatgpt.com/ https://*.oaistatic.com https://api.openai.com https://apis.google.com https://chat.openai.com https://chatgpt.com/ https://chatgpt.com/backend-anon https://chatgpt.com/backend-api https://chatgpt.com/graphql https://chatgpt.com/public-api https://chatgpt.com/voice https://docs.google.com https://jidori.g1.internal.services.openai.org https://js.live.net/v7.2/OneDrive.js https://oaistatic.com https://snc.apps.openai.com https://snc.chatgpt.com/backend/se https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ https://www-onepick-opensocial.googleusercontent.com wss://*.chatgpt.com wss://*.chatgpt.com/; img-src * 'self' blob: data: https: https://docs.google.com https://drive-thirdparty.googleusercontent.com https://ssl.gstatic.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' chatgpt.com/ces https://*.chatgpt.com https://*.chatgpt.com/ https://*.oaistatic.com https://api.openai.com https://chat.openai.com https://chatgpt.com/ https://chatgpt.com/backend-anon https://chatgpt.com/backend-api https://chatgpt.com/graphql https://chatgpt.com/public-api https://chatgpt.com/voice https://jidori.g1.internal.services.openai.org https://oaistatic.com https://snc.apps.openai.com https://snc.chatgpt.com/backend/se https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ wss://*.chatgpt.com wss://*.chatgpt.com/; font-src 'self' data: https://*.oaistatic.com https://fonts.gstatic.com; connect-src 'self' *.oaiusercontent.com api-iam.intercom.io api-js.mixpanel.com browser-intake-datadoghq.com chatgpt.com/ces fileserviceuploadsperm.blob.core.windows.net http://0.0.0.0:* http://localhost:* https://*.chatgpt.com https://*.chatgpt.com/ https://*.oaistatic.com https://api.onedrive.com https://api.openai.com https://chat.openai.com https://chatgpt.com/ https://chatgpt.com/backend-anon https://chatgpt.com/backend-api https://chatgpt.com/graphql https://chatgpt.com/public-api https://chatgpt.com/voice https://content.googleapis.com https://docs.google.com https://events.statsigapi.net https://featuregates.org https://graph.microsoft.com https://jidori.g1.internal.services.openai.org https://oaistatic.com https://snc.apps.openai.com https://snc.chatgpt.com/backend/se https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ https://www.googleapis.com o33249.ingest.sentry.io statsigapi.net wss://*.chatgpt.com wss://*.chatgpt.com/ wss://*.intercom.io wss://*.webpubsub.azure.com; frame-src challenges.cloudflare.com https://*.sharepoint.com https://content.googleapis.com https://docs.google.com https://onedrive.live.com https://tcr9i.chat.openai.com https://tcr9i.chatgpt.com/ js.stripe.com; worker-src 'self' blob:; media-src blob: 'self' *.oaiusercontent.com fileserviceuploadsperm.blob.core.windows.net https://cdn.openai.com https://persistent.oaistatic.com; frame-ancestors chrome-extension://iaiigpefkbhgjcmcmffmfkpmhemdhdnj; report-to chatgpt-csp-new; report-uri https://browser-intake-datadoghq.com/api/v2/logs?dd-api-key=pub1f79f8ac903a5872ae5f53026d20a77c&dd-evp-origin=content-security-policy&ddsource=csp-report&ddtags=version%3Achatgpt-csp-new

Notice that it includes " frame-ancestors chrome-extension://iaiigpefkbhgjcmcmffmfkpmhemdhdnj"

Would this extension be installed in the computer, kind of like the extensions that are loaded from Chrome (i.e., C:\Users\myUser\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\extensions_crx_cache)?

Thanx

Otázku položil(a) cybertrapped Pred 5 dňami

Posledná odpoveď od cor-el Pred 5 dňami

store login failure

When I attempt login to store account, I get the error below. I have uninstalled/reinstalled Firefox to no avail; login works fine in MS Edge {"sec-cp-challenge": "true… (ďalšie informácie)

When I attempt login to store account, I get the error below. I have uninstalled/reinstalled Firefox to no avail; login works fine in MS Edge

{"sec-cp-challenge": "true","provider":"recaptcha","provider_secret_public":"6LfU2I4aAAAAABeLkTGHOItQ5XTtsv2BpEBonIj_","branding_url_content":"/_sec/cp_challenge/message-4-4.htm"}

Otázku položil(a) Bill Stockton Pred 5 dňami

Posledná odpoveď od cor-el Pred 5 dňami

installing firefox

I tried installing firefox but microsoft won't let me. an article said to install from firefox website so I tried. How do I install direct from firefox website because st… (ďalšie informácie)

I tried installing firefox but microsoft won't let me. an article said to install from firefox website so I tried. How do I install direct from firefox website because still goes to microsoft and won't install. I want firefox browser and microsoft so I can do email and internet at same time. besides all microsoft does when searching internet is stick me with bing. I don't like bing. firefox does better more concrete searching not all over the place. How can I install from firefox website and it does not go to microsoft.

Otázku položil(a) lagace4206 Pred 6 dňami

Posledná odpoveď od James Pred 6 dňami

Fire Fox browser resetting and changing olor

When I open Firefox browser the browser restsets and changes color to pink in the web address line. I have asked this question before. Is there someone technically famila… (ďalšie informácie)

When I open Firefox browser the browser restsets and changes color to pink in the web address line. I have asked this question before. Is there someone technically familar with Firefox that can resolve this issue?

Otázku položil(a) soles329 Pred 1 týždňom

Posledná odpoveď od cor-el Pred 6 dňami

Cannot install Adobe Acrobat extension for Firefox Windows

I'm trying to add the Adobe Acrobat extension for some forms since I prefer it over the app, but it does not seem to be available in Firefox's extension add-ons. The inst… (ďalšie informácie)

I'm trying to add the Adobe Acrobat extension for some forms since I prefer it over the app, but it does not seem to be available in Firefox's extension add-ons. The instructions I found from Adobe themselves don't seem to account for the most recent version (unclear which version I have, I got it off the microsoft store) and there's a FAQ board saying the extension is only available for versions 73 and older. Is it simply not available for me or am I not looking hard enough? Thanks!

Otázku položil(a) Nicole Fitch Pred 6 dňami

Posledná odpoveď od jonzn4SUSE Pred 6 dňami

why is firefox not showing up in my authenticator app

Why is firefox not showing up in my authenticator app??? I saw a previous post that has since been closed suggesting the solution be disabling 2FA authentication - with … (ďalšie informácie)

Why is firefox not showing up in my authenticator app???

I saw a previous post that has since been closed suggesting the solution be disabling 2FA authentication - with all due respect to whoever suggested that, I don't think that should be the best solution. I'd like to keep 2FA enabled. I'd just like to know why Firefox doesn't appear in my Google or Microsoft Authenticator apps. I end up having to use recovery codes which makes the process a pain.

Otázku položil(a) Craig A. Smith Pred 1 týždňom

Posledná odpoveď od cor-el Pred 6 dňami

bookmarks and passwords

Windows operating system crashed and I had to reload it but before I did I coped all my files to an external drive Now Im back up running but need my bookmarks and saved … (ďalšie informácie)

Windows operating system crashed and I had to reload it but before I did I coped all my files to an external drive Now Im back up running but need my bookmarks and saved passwords from my old firefox file What folderdo I need to copy from my backup to get my data back Note I can not run the old firefox progrea,

Otázku položil(a) Bobs Pred 1 týždňom

Posledná odpoveď od cor-el Pred 6 dňami

Google won't keep me logged in

Hello! Google won't keep me logged in onto their services on Firefox, so that means for every time i open up Firefox I have to re-log in. I don't know why this happens, a… (ďalšie informácie)

Hello! Google won't keep me logged in onto their services on Firefox, so that means for every time i open up Firefox I have to re-log in. I don't know why this happens, and I want to keep myself logged in onto google services but I don't know how to toggle it. Please help thank u!

Otázku položil(a) voicualex785 Pred 6 dňami

Posledná odpoveď od cor-el Pred 6 dňami

clearing cache and access to inner layers of Cabelas

I have 228 kb of cached web content that will not clear. I am also unable to get past the initial pages of cabelas.com. I can get to cabelas, then click on camping, then … (ďalšie informácie)

I have 228 kb of cached web content that will not clear. I am also unable to get past the initial pages of cabelas.com. I can get to cabelas, then click on camping, then click on camp chairs, and that is where it stops. I tried it using microsoft edge and it works fine, so my desktop pc isn't the problem. Sportsmans Warehouse has a similar web site layout and it works fine, so the 228 kb is strictly related to cabelas. The 228 kb of cached web content that won't clear and the cabelas problems started together.

No matter how many times I clear the cookies, data, web cache, that 228 kb stays right there.

If I can find some way to clear that 228 kb, I bet cabelas will again work.

Thanks in advance!

Otázku položil(a) S+x2Yn8 Pred 6 dňami

Posledná odpoveď od jonzn4SUSE Pred 6 dňami

New tab set homepage with own URL

On the iPhone and iPad it is possible to automatically open a desired URL when opening a new tab. But is it seriously not possible to do this on a Windows PC? It doesn't … (ďalšie informácie)

On the iPhone and iPad it is possible to automatically open a desired URL when opening a new tab. But is it seriously not possible to do this on a Windows PC? It doesn't make sense to me, as browsers on PCs usually have more functions and mobile browsers have fewer functions.

Otázku položil(a) Jxsua Pred 1 týždňom

Posledná odpoveď od cor-el Pred 1 týždňom

New tabs crashing

Hi, having an issue where new tabs crash while browsing. Will be fine for 30 minutes or so but opening a new tab/clicking on a bookmark leads to Gah. Your tab just crash… (ďalšie informácie)

Hi, having an issue where new tabs crash while browsing.

Will be fine for 30 minutes or so but opening a new tab/clicking on a bookmark leads to Gah. Your tab just crashed.

Using a working tab is OK as long as I stay on the same site.

All drivers are updated.

Once it happens, I close my browser and I am then fine for a while.

Removed all themes/add-ons in case of conflict but still same issue so re-added.

Any advice appreciated.

Otázku položil(a) aidan8 Pred 1 týždňom

Posledná odpoveď od cor-el Pred 1 týždňom

im being redirected to the mobile site of my game.

ok what im having issues with is is kixeye.com.... instead of this site it keeps going to https://m.kixeye.com/. instead of www.kixeye.com. there is no option to chang… (ďalšie informácie)

ok what im having issues with is is kixeye.com.... instead of this site it keeps going to https://m.kixeye.com/. instead of www.kixeye.com. there is no option to change it to the desktop site like when im on my phone

any help rectifying this would be a great help

Otázku položil(a) G G (Waspire) Pred 1 týždňom

Posledná odpoveď od cor-el Pred 1 týždňom

DeveloperCommunity.visualstudio.com site not displaying content

When I try to access Developer Community from Visual Studio 2022 ('Send feedback' 'report a problem') the banner displays with selection items but no content is displayed… (ďalšie informácie)

When I try to access Developer Community from Visual Studio 2022 ('Send feedback' 'report a problem') the banner displays with selection items but no content is displayed. This has been a problem for several months (years maybe). I now have a problem that I cannot solve and I need to report it and I cannot if content is not displayed.

Otázku položil(a) LeeRossCritchlow Pred 1 týždňom

Posledná odpoveď od cor-el Pred 1 týždňom