Zobrazenie otázok označených: Zobraziť všetky otázky
  • Vyriešené
  • Archivované

Content-Security-Policy: frame-ancestors doesn't work

As mentioned here https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-ancestors, CSP: frame-ancestors is supported from Firefox 33. Ho… (ďalšie informácie)

As mentioned here https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-ancestors, CSP: frame-ancestors is supported from Firefox 33. However, it seems doesn't work.

I am trying to embed a 3-party site into our page using an iframe. The 3-party site did whitelist us using these headers - Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ourdomain.com - X-Frame-Options: SAMEORIGIN

It works fine on Chrome, but not Firefox. I am using Firefox 79.

Is there anything wrong with our headers?

Thank you!

Otázku položil(a) vinh.vu Pred 1 rokom

Na otázku odpovedal(a) vinh.vu Pred 1 rokom