Prispôsobenie ovládania, nastavenia a doplnky

Nastavenia kariet

  • Okno Informácie o stránke Okno "Informácie o stránke" prehliadača Firefox vám poskytuje detailné technické informácie o stránke na ktorej sa momentálne nachádzate. Môžete pomocou neho taktiež upraviť povolenia pre jednotlivé stránky.
  • Ako skryjem panel kariet, keď mám otvorenú len jednu kartu? Firefox už možnosť skrytia panelu kariet, v prípade, že máte otvorenú len jednu kartu neobsahuje. Existuje ale rozšírenie, ktorým toto môžete zmeniť.

V angličtine