Zistiť akú verziu programu Firefox používate

Často je dôležité vedieť akú verziu programu Firefox používate. Túto informáciu môžete potom využiť pri hľadaní riešenia problému, alebo aby ste zistili, či používate aktuálnu verziu. Na to môžete využiť dva spôsoby.

  • Kliknite na tlačidlo ponuky New Fx Menu , otvorte ponuku pomocníka Help-29 a zvoľte O prehliadači Firefox.V ponuke kliknite na Firefox a zvoľte O prehliadači Firefox. Otvorí sa okno O prehliadači Firefox. Číslo verzie je uvedené pod nápisom Firefox
    Firefox About window - v45 Mac Fx56AboutFirefox Fx56_about-firefox_Linux
Poznámka: Pri otvorení okna O prehliadači Firefox prehliadač automaticky skontroluje,či nie je dostupná novšia verzia. V prípade, že novšia verzia dostupná je, bude automaticky prevzatá. Viac informácii získate v článku Aktualizácia Firefoxu.
  • Druhý spôsob: Kliknite na tlačidlo ponuky New Fx Menu , otvorte ponuku pomocníka Help-29 a zvoľte Informácie pre riešenie problémov. Stránka s adresou about:support sa otvorí na novej karte. Číslo verzie je uvedené v sekcii Základné nastavenia aplikácie. Viac informácií nájdete v článku Use the Troubleshooting Information page to help fix Firefox issues.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.