Zapojte sa!

Informácie o revízií
  • ID číslo revízie: 38080
  • Vytvorené:
  • Vytvoril: branor
  • Komentár: aktualizovane - presmerovanie
  • Skontrolované: Áno
  • Skontrolované:
  • Skontroloval(a): branislav.rozbora
  • Je schválené? Áno
  • Jedná sa o aktuálnu verziu? Áno
  • Pripravené na lokalizáciu: Nie
Zdroj revízie
Obsah revízie

REDIRECT /get-involved