Súkromné prehliadanie

(Presmerovanie z Private Browsing Redirect 1)

Keď si prehliadate internetové stránky, prehliadač Firefox si ukladá množstvo informácií - napríklad stránky, ktoré ste navštívili. Niekedy však môže nastať situácia, keď si neželáte, aby iný používatelia s ktorými zdieľate počítač videli tieto informácie. Napríklad pri kúpe darčeku. Súkromné prehliadanie Vám umožňuje prehliadať internet bez toho, aby si prehliadač Firefox ukladal informácie o stránkach, ktoré ste navštívili. Ukážeme Vám ako to funguje.

Dôležité: Súkromné prehliadanie neznamená, že prehliadate internet anonymne. Váš poskytovateľ internetu, zamestnávateľ alebo prevádzkovatelia serverov môžu stále sledovať stránky, ktoré ste navštívili. Súkromné prehliadanie Vás taktiež nechráni proti keyloggerom alebo spyvérom, ktoré môžu byť na Vašom počítači nainštalované.

Ako otvoriť nové okno v režime Súkromné prehliadanie?

Existujú dva spôsoby ako otvoriť nové okno v režime Súkromné prehliadanie.

Otvoriť nové, prázdne okno v režime Súkromné prehliadanie

 • Kliknite na tlačidlo ponuky New Fx Menu a potom na tlačidlo Súkromné okno.
  private browsing - fx29 - winxp private browsing - fx29 - win8 private browsing - fx29 - mac private browsing - fx29 - linux
 • Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na ponuku Súbor a zvoľte Nové okno v režime Súkromné prehliadanie.
  fx20 new private window - file menu
  Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na tlačidlo Firefox a zvoľte Nové okno v režime Súkromné prehliadanie.
  SK_WIN7_FF20_PRIVATE_1
  Na lište s ponukou, kliknite na {menu Súbor] a zvoľte Nové okno v režime Súkromné prehliadanie.

  New Private Window Fx20 Mac
  Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na ponuku Súbor a zvoľte New Private Window.
  SK_LIN_FF20_PRIVATE_1

Otvoriť odkaz v okne režimu Súkromné prehliadanie

 • Kliknite pravým tlačidlom myšiPodržte klávesu Ctrl a kliknite na na ľubovoľný odkaz a z kontextovej ponuky zvoľte položku Otvoriť odkaz v okne režimu Súkromné prehliadanie.
  Link in Private Window Fx20 WinXP Link in Private Window Fx20 Win7 Link in Private Window Fx20 Mac Link in Private Window Fx20 Lin
Dôležité: Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, v názve okna je uvedené (Režim Súkromné prehliadanie) a pod tlačidlom na zatvorenie okna je zobrazená fialová maska.Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, tlačidlo Firefox je fialové. Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, v názve okna je uvedené (Režim Súkromné prehliadanie) a za ním je zobrazená fialová maska.Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, v názve okna je uvedené (Režim Súkromné prehliadanie) a pod ponukou Súbor je zobrazená fialová maska. Súčasne s oknom otvoreným v režime Súkromné prehliadanie môžete mať otvorené i okno v normálnom režime.

Normal - Private Fx20 WinXP SK_WIN7_FF20_PRIVATE_3 Normal - Private Fx20 Mac SK_LIN_FF20_PRIVATE_3

Tip: Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, je v záhlaví zobrazená fialová maska
Mask - WinXP Mask - Win8 Mask - Mac Mask - Linux

Ako zapnúť režim Súkromné prehliadanie?

Režim Súkromné prehliadanie zapnete nasledovne:

 1. Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na tlačidlo Firefox (ponuka Nástroje vo Windows XP) a zvoľte Spustiť režim Súkromné prehliadanie.Lište s ponukou, kliknite na Nástroje a zvoľte Spustiť režim Súkromné prehliadanie.Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na ponuku Nástroje a zvoľte Spustiť režim Súkromné prehliadanie.
  SK_WIN7_FF19_PRIVATE_1


  Private Browsing Mac1

  SK_LIN_FF19_PRIVATE_1
 2. Keď režim Súkromné prehliadanie zapnete, Firefox Vás upozorní, že uloží obsah otvorených okien a záložiek. Stav okien a záložiek bude obnovený po ukončení režimu Súkromné prehliadanie. Kliknutím na tlačidlo Spustiť režim Súkromné prehliadaniespustíte režim Súkromné prehliadanie.

  SK_WIN7_FF19_PRIVATE_2


  Private Browsing Mac2

  SK_LIN_FF19_PRIVATE_2
  • Kliknite na políčko vedľa "Túto správu viac nezobrazovať." ak nechcete, aby sa toto dialógové okno zobrazilo pri nasledovnom spustení režimu Súkromné prehliadanie.
 3. Zobrazí sa stránka Súkromné prehliadanie s informáciami o tomto režime. SK_WIN7_FF19_PRIVATE_3 Private Browsing Mac3 SK_LIN_FF19_PRIVATE_3

Ak je okno otvorené v režime Súkromné prehliadanie, počas prehliadania stránok je v názve okna uvedené (Režim Súkromné prehliadanie) je tlačidlo Firefox fialové (vo Windows XP je v názve okna je uvedené (Režim Súkromné prehliadanie), .

Ako vypnúť režim Súkromné prehliadanie?

Režim Súkromné prehliadanie ukončíte nasledovne:

 1. Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na tlačidlo Firefox (ponuku Nástroje vo Windows XP) a zvoľte Ukončiť režim Súkromné prehliadanie.Na lište s ponukou, kliknite na Nástroje a zvoľte Ukončiť režim Súkromné prehliadanie.Na vrchu okna prehliadača Firefox, kliknite na ponuku Nástroje a zvoľte Ukončiť režim Súkromné prehliadanie.
  SK_WIN7_FF19_PRIVATE_4


  Private Browsing Mac4

  SK_LIN_FF19_PRIVATE_4
 2. Okná a záložky, ktoré ste používali predtým, ako ste aktivovali režim Súkromné prehliadanie sa zobrazia a Vy môžete ďalej pokračovať používať prehliadač Firefox v normálnom režime. Názov okna prehliadača Firefox neobsahuje (Režim súkromné prehliadanie)Farba tlačidla Firefox sa zmení naspäť na oranžovú (vo Windows XP názov okna prehliadača Firefox neobsahuje (Režim súkromné prehliadanie)).


Čo sa neukladá v režime Súkromné prehliadanie?

 • Navštívené stránky: Do Vášho zoznamu navštívených stránok v ponuke História, zoznamu v okne Archív, alebo do Awesome Bar sa nebudú ukladať informácie o navštívených stránkach.
 • Texty a frázy zadané do formulárov a vyhľadávacích modulov: Žiadne údaje, ktoré zadáte do textových polí na stránkach alebo do vyhľadávacej lišty nebudú uložené do zoznamu pre automatické dopĺňanie formulárov.
 • Heslá: Žiadne nové heslá nebudú ukladané.
 • Položky v okne Správca preberania súborov: Súbory, ktoré prevezmete po aktivovaní režimu Súkromné prehliadanie, sa nezobrazia v okne Správca preberania súborov.
 • Súbory cookies: Súbory cookies obsahujú informácie o stránkach, ktoré ste navštívili ako napríklad predvoľby, stav prihlásenia a údaje, ktoré sú využívané zásuvnými modulmi ako Adobe Flash. Súbory cookies môžu byť použité tretími stranami na sledovanie pohybu po stránkach. Viac informácií si môžete prečítať v článku Ako zapnem funkciu Do Not Track?
 • Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti: Nebudú ukladané žiadne dočasné súbory, alebo súbory vo vyrovnávacej pamäti.
Poznámka:
 • Ak v režime Súkromného prehliadania vytvoríte nové záložky, tie ostanú uložené aj po jeho ukončení.
 • Pokiaľ si v režime Súkromného prehliadania stiahnete nejaké súbory, tie Vám v počítači ostanú aj jeho ukončení.
 • Firefox Hello nie je v režime Súkromné prehliadanie dostupný.

Ďalšie spôsoby, ako ovplyvniť, aké informácie Firefox ukladá


Zdieľať tento článok: http://mzl.la/1NATRAg

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.