Profily - miesto, kam Firefox ukladá vaše záložky, heslá a iné používateľské údaje

Všetky zmeny ktoré urobíte v Firefoxe, napríklad domovská stránka, panely nástrojov, vami nainštalované rozšírenia, uložené heslá a záložky sú uložené v špeciálnom priečinku, ktorý sa nazýva "profil". Profilový priečinok je uložený mimo miesta kde máte nainštalovaný váš Firefox, takže, ak sa s Firefoxom niečo stane, vaše informácie vám ostanú. To tiež znamená, že môžete odinštalovať Firefox bez straty vašich nastavení a nemusíte preinštalovať Firefox v prípade, že chcete odstrániť vaše informácie alebo vyriešiť problém s Firefoxom.

Táto informácia slúži len na referenciu. Nasledujúcimi krokmi sa nemusíte riadiť pokiaľ ste sem neboli nasmerovaný z iného článku.

Ako nájdem svoj profil?

Kliknite na tlačidlo ponuky Obrázok "Fx57menu" neexistuje., následne kliknite na Pomocník a vyberte Informácie pre riešenie problémov.V ponuke Pomocník kliknite na Informácie pre riešenie problémov. Otvorí sa vám stránka s technickými informáciami.

 • V časti Základné nastavenia aplikácie kliknite na tlačidlo Otvoriť priečinokZobraziť vo FinderiOtvoriť priečinok. Otvorí sa vám okno, ktoré obsahuje priečinok s profilom.Otvorí sa vám priečinok s profilom.
Poznámka: Ak nemôžete otvoriť, alebo použiť Firefox, prečítajte si postup uvedený v článku Vyhľadanie Vášho profilu bez otvorenia Firefoxu.

Vyhľadanie Vášho profilu bez otvorenia Firefoxu

Firefox ukladá váš priečinok s profilom v predvolenom nastavení na vašom počítači v tomto umiestnení:
C:\Users\<vaše používateľské meno>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\
Windows v predvolenom nastavení skrýva priečinok AppData, vy však môžete svoj profil nájsť nasledujúcim spôsobom:

 1. Stlačte na klávesnici Windows Key+R. Otvorí sa vám dialógové okno Spustiť.
 2. Vpíšte do poľa:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
 3. Kliknite na tlačidlo OK. Otvorí sa vám okno s priečinkami obsahujúcimi profily.
 4. Dvojklikom otvoríte ľubovoľný priečinok s profilom. Pokiaľ máte iba jeden profil, jeho priečinok bude mať v názve "default".
 1. Na Úvodnej obrazovke kliknite na dlaždicu Pracovná plocha. Pracovná plocha sa otvorí.
 2. Z pracovnej plochy sa presuňte do pravého horného rohu pre prístup k Záložkám.
 3. Vyberte záložku Vyhľadávanie. Otvorí sa vám vyhľadávacie okno.
 4. Do vyhľadávacieho okna napíšte:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  bez stlačenia tlačidla Enter. Objaví sa zoznam priečinkov s profilmi.
 5. Dvojklikom otvoríte ľubovoľný priečinok s profilom. Pokiaľ máte iba jeden profil, jeho priečinok bude mať v názve "default".

 1. Kliknite vo Windows na tlačidlo Štart.
 2. Do vyhľadávacieho poľa v menu Štart napíšte:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  bez stlačenia tlačidla Enter. Zoznam profilov sa objaví vo vrchnej časti ponuky Štart.
 3. Dvojklikom otvoríte ľubovoľný priečinok s profilom. Pokiaľ máte iba jeden profil, jeho priečinok bude mať v názve "default".

  ab167bec686b081a25849c98d6bf9ea7-1258940859-69-1.png
 • Svoj profil môžete taktiež nájsť kliknutím na tlačidlo Windows Key a následným napísaním: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
Poznámka: Ak chcete nastaviť Windows tak, aby zobrazoval priečinok AppData a iné skryté priečinky, postup nájdete v článku Zobrazenie skrytých súborov.
 1. Kliknite na ponuku Štart, a vyberte Spustiť….
  win-run.png
 2. Vpíšte:
  %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
  a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Otvorí sa vám okno s priečinkami obsahujúcimi profily.
  win-rundialog.png
 3. Dvojklikom otvoríte ľubovoľný priečinok s profilom. Pokiaľ máte iba jeden profil, jeho priečinok bude mať v názve "default".
 1. Kliknite na ikonu Findera v Docku. V ponuke kliknite na ponuku Go, podržte klávesu option alebo klávesu alt a vyberte ponuku Knižnica. Otvorí sa okno obsahujúce Váš priečinok knižníc.
 2. Otvorte priečinok Application Support , potom otvorte priečinok Firefox a potom priečinok Profiles.
 3. Súbor s vašim profilom sa nachádza v tomto priečinku. Pokiaľ máte iba jeden profil, jeho priečinok bude mať v názve "default".
 1. (Ubuntu) Kliknite na menu Miesta v pravej hornej časti obrazovky a vyberte Domovský Priečinok. Otvorí sa správca súborov.
 2. Kliknite na menu Prehľad a vyberte Zobraziť skryté súbory ak táto možnosť ešte nie je vybratá.
 3. Dvakrát kliknite na priečinok označený .mozilla.
 4. Dvakrát kliknite na priečinok označený firefox. Váš profilový priečinok je v tomto priečinku. Pokiaľ máte iba jeden profil, jeho priečinok bude mať v názve "default".

Aké informácie sú uložené v mojom profile?

Poznámka: Tento zoznam nie je kompletný. Sú v ňom popísané len užitočné informácie.
 • Záložky, Preberanie a História prehliadania Súbor places.sqlite obsahuje všetky vaše záložky a zoznam všetkých súborov, ktoré ste prevzali a stránok, ktoré ste navštívili. Priečinok bookmarkbackups obsahuje záložné súbory záložiek, ktoré môžu slúžiť k ich obnove. Súbor favicons.sqlite obsahuje všetky ikony pre záložky Firefoxu. Viac informácií nájdete v článkoch Bookmarks in Firefox a Restore bookmarks from backup or move them to another computer.
 • Heslá: Vaše heslá sú uložené v súboroch key3.dbkey4.db a logins.json. Viac informácií nájdete v článku Password manager - Remember, delete and change saved passwords in Firefox.
 • Špecifické povolenia stránok: Súbory permissions.sqlite a content-prefs.sqlite obsahujú mnohé z vašich povolení (napríklad, ktoré stránky majú povolené zobrazovať vyskakovacie okná) alebo mieru zväčšenia. Viac informácií nájdete v článku Font size and zoom - increase the size of web pages.
 • Vyhľadávacie moduly: Súbor search.json.mozlz4 obsahuje vyhľadávacie moduly nainštalované používateľom, ktoré sú dostupné v paneli vyhľadávania vo Firefoxe.
 • Osobný slovník: Súbor persdict.dat obsahuje slová, ktoré ste pridali do slovníka vo Firefoxe. Viac informácií nájdete v článku Kontrola pravopisu vo Firefoxe.
 • Automatické dopĺňanie histórie: Súbor formhistory.sqlite obsahuje informácie o tom, čo ste vyhľadávali v paneli s vyhľadávaním vo Firefoxe a aké údaje ste zadali do formulárov webových stránok. Viac informácií nájdete v článku Control whether Firefox automatically fills in forms.
 • Cookies: Cookies sú informácie, ktoré ukladá navštívená webová stránka do počítača. Zvyčajne sú to povolenia stránky alebo stav prihlásenia. Všetky cookies sú uložené v súbore cookies.sqlite.
 • DOM úložisko: DOM úložisko je navrhnuté na poskytovanie väčších, bezpečnejších a na použitie jednoduchších alternatívnych cookies. Informácie sú uložené v súbore webappsstore.sqlite pre webové stránky a v súbore chromeappsstore.sqlite pre stránky about:*.
 • Rozšírenia: V priečinku extensions (ak existuje) sú uložené súbory súvisiace s vami nainštalovanými rozšíreniami. Viac sa o rozšíreniach a ďalších doplnkoch pre Firefox dozviete v článku Inštalovanie doplnkov vo Firefoxe.
 • Nastavenia bezpečnostných certifikátov: Súbor cert8.dbcert9.db obsahuje všetky vaše nastavenia bezpečnostných certifikátov a všetky SSL certifikáty, ktoré ste importovali do Firefoxu.
 • Nastavenia bezpečnosti zariadenia: Súbor secmod.dbpkcs11.txt obsahuje nastavenia konfigurácii bezpečnostných modulov.
 • Akcie po prevzatí: Súbor mimeTypes.rdfhandlers.json obsahuje vaše nastavenia, ktoré prikážu Firefoxu akú akciu má vykonať s daným druhom prebratého súboru. Napríklad, tieto nastavenia prikážu Firefoxu, aby otvoril PDF súbor práve programom Acrobat Reader keď naň kliknete. Viac informácií nájdete v článku Manage file types and download actions in Firefox.
 • Zásuvný modul typu MIME: Súbor pluginreg.dat obsahuje súbory Internet media types súvisiace s inštalovanými zásuvnými modulmi. Viac informácií nájdete v článku Používanie zásuvných modulov vo Firefoxe.
 • Uložené relácie: Súbor sessionstore.jssessionstore.jsonlz4 obsahuje aktuálne otvorené karty a okná. Viac informácií nájdete v článku Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows.
 • Prispôsobenie panela nástrojov: Súbor xulstore.json obsahuje nastavenia veľkosti/pozície okien a panelov nástrojov. Viac informácií nájdete v článku Prispôsobenie panelov, tlačidiel a ovládacích prvkov vo Firefoxe.
 • Používateľské nastavenia: Súbor prefs.js obsahuje vaše osobné nastavenia, napríklad akékoľvek zmeny, ktoré ste spravili v dialógovom okne MožnostiMožnostiNastavenia .

Práca s profilmi

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie