Používanie zobrazenia Čítačka vo Firefoxe pre Android

Zobrazenie Čítačka vo Firefoxe pre Android odstráni z webstránky rušivé prvky a vy sa tak môžete sústrediť na text. V tomto článku sa dozviete, ako to funguje.

Zapnutie a ukončenie zobrazenia Čítačka

  • Ak chcete zapnúť zobrazenie Čítačka, stačí ak ťuknete na ikonu čítačky Reader mode v paneli s adresou. Opätovným ťuknutím na túto ikonu zobrazenie ukončíte.
    Reader mode article
Poznámka: Zobrazenie Čítačka nieje dostupné na zariadeniach s pamäťou menšou ako 384MB.

Prispôsobenie vzhľadu v zobrazení Čítačka

Zmeňte veľkosť textu, typ písma alebo zmeňte tému zo svetlej na tmavú.

  • V zobrazení Čítačka ťuknite na obrazovku. Toto vyvolá panel s tlačidlami. Na ňom ťuknite na tlačidlo Aa.
    customize reader m30 edit reader mode m38

Zdieľanie obľúbených článkov

Zdieľajte odkaz na článok, ktorý čítate na sociálnych sieťach alebo pomocou emailov, či textovej správy.

  • V zobrazení Čítačka ťuknite na obrazovku. Toto vyvolá panel s tlačidlami. Na ňom ťuknite na tlačidlo pre zdieľanie (nachádza sa vpravo).
Share from reader mode share read fx30
Zoznam na prečítanie: Máte málo času? Save web pages to your Reading List on Firefox for Android and read them later.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.