Ochrana pred sledovaním vo Firefoxe Focus pre iOS

Firefox Focus Firefox Focus Vytvorené: 06/16/2018

Ochrana pred sledovaním vo Firefoxe Focus blokuje počas prehliadania sledovacie prvky, ktoré sledujú vašu činnosť.

Ako zistím, či je Ochrana pred sledovaním zapnutá alebo vypnutá?

Keď navštívite akúkoľvek webovú stránku, tak sa na paneli s adresou objaví ikona štítu. Ak je funkcia Ochrana pred sledovaním zapnutá, tak pri ikone štítu uvidíte číslo, ktoré udáva počet zablokovaných sledovacích prvkov na stránke:

shield url focus ios
  • Ak je pre ikone štítu číslo 0, znamená to, že stránka neobsahuje žiadne sledovacie prvky.
  • Ak je ikona štítu preškrtnutá tracking protection off, potom je funkcia Ochrana pred sledovaním vypnutá a sledovacie prvky nie sú blokované.

Zapnutie alebo vypnutie Ochrany pred sledovaním

  1. Ťuknite na ikonu štítu, ktorá sa nachádza na paneli s adresou. Otvorí sa panel Ochrana pred sledovaním.
  2. Zapnite alebo vypnite funkciu Ochrana pred sledovaním ťuknutím na príslušný prepínač (Prepínač je v zapnutej polohe modrý switchonios).

Ak funkciu Ochrana pred sledovaním vypnete, zostane vypnutá dovtedy, kým neťuknete na tlačidlo Vymazať alebo nezatvoríte Firefox Focus.

Zobrazenie typov sledovacích prvkov

Ťuknutím na ikonu štítu otvorte panel Ochrana pred sledovaním. Na paneli sa objaví, aké typy sledovacích prvkov stránka obsahuje: reklamné sledovacie prvky, analytické sledovacie prvky, sledovacie prvky sociálnych sietí alebo sledovacie prvky obsahu.

Prečítajte si viac o sledovaní a o štandardoch, ktoré používa organizácia Disconnect na tvorbu svojho zoznamu. Zistite viac o zoznamoch, ktoré Firefox Focus používa na ochranu proti sledovaniu.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie