Novinky v Thunderbirde 45.0

Táto verzia Thunderbirdu už nie je podporovaná. Prosím, aktualizujte si vašu verziu Thunderbirdu, aby ste mohli využívať najnovšie funkcie.

Tento článok popisuje najväčšie zmeny, ktoré si používatelia Thunderbirdu vo verzii 45.0 všimnú. Úplný zoznam zmien nájdete v poznámkach k vydaniu.

Tvorba e-mailov

V oblasti tvorby e-mailov sa udiali viaceré zmeny.

editable from address
  • Ak používate viac ako jeden slovník na kontrolu pravopisu, môžete si medzi nimi vyberať aj pri písaní predmetu. Na vybraný slovník upozorňuje nový indikátor.
dictionary TB45
font size TB45
  • Okno Thunderbirdu pre písanie správ odteraz funguje viac ako textový procesor - stiskom klávesy "Enter" začnete nový odsek, kombináciou kláves "Shift+Enter" začnete nový riadok. Túto novinku môžete vypnúť v ponuke Thunderbird > MožnostiNástroje > MožnostiUpraviť > Možnosti > Písanie správ > Všeobecné.
  • Písma v doručených správach, ktoré nie sú na vašom počítači nainštalované budú zobrazené v zozname písiem.
Font indicator TB45

Formát doručovaných e-mailov

  • V minulosti boli e-maily z Thunderbirdu odosielané ako jednoduchý text (ak neobsahovali žiadne rozšírené prvky či formátovanie a ak nebol príjemca označený, že preferuje e-maily v HTML). Toto zjednodušenie môžete odteraz vypnúť v ponuke Thunderbird > MožnostiNástroje > MožnostiUpraviť > Možnosti > Písanie správ > Všeobecné > Nastavenie odosielania….

E-maily v čínštine, japončine a kórejčine

  • Pri odosielaní e-mailov v týchto jazykoch boli do textu vkladané nechcené medzery. Táto chyba bola opravená a e-maily budú odosielané presne tak, ako ich napíšete.
  • E-maily v japončine sú v súlade so špecifikáciou RFC 1468 a RFC 3676.

Výnimky pre vzdialený obsah

  • V predvolenom nastavení Thunderbird nezobrazuje obrázky vložené v HTML, ktoré nie sú poslané spolu so správou. Toto nastavenie vás chráni pred sledovaním. Vylepšená bola ponuka pre výber stránok, z ktorých bude vzdialený obsah povolený. (Poznámka: kvôli vnútorným zmenám nebudú z Thunderbirdu 38 prenesené výnimky pre vzdialený obsah založené na odosielateľovej adrese.)
remote exceptions TB45

Export adresára

Address book export TB45

Zoznam správ a ich hlavička

  • V hlavičke panela správ sa namiesto stĺpcov Odosielateľ a Adresát môže zobrazovať stĺpec Korešpondenti.
correspondents TB45

Vo verzií 45.0 budú existujúce priečinky automaticky aktualizované na nový formát. Túto zmenu môžete vypnúť v "editore nastavení" zmenením hodnoty predvoľby mailnews.ui.upgrade.correspondents na false. Od verzie 45.1 táto zmena nebude automatická, takže používatelia, ktorí budú chcieť používať stĺpec "Korešpondenti" v predvolenom nastavení musia zmeniť hodnotu predvoľby mail.threadpane.use_correspondents na true.
Pre zobrazenie editora nastavení kliknite na Thunderbird > MožnostiNástroje > MožnostiUpraviť > Možnosti, prejdite na panel Rozšírené, vyberte kartu Všeobecné a kliknite na Editor nastavení…. Na stránke s varovaním, ktorá sa objaví kliknite na tlačidlo Budem opatrný, sľubujem!. Ďalšie informácie nájdete v článku Config Editor.
  • Pri zobrazení správy môžete meno a e-mailovú adresu odosielateľa alebo príjemcu skopírovať priamo z hlavičky za použitia novej možnosti v kontextovej ponuke.
copy name and email TB45
// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Prispievateľ podpory Mozilla