Nastavenie Firefoxu - panel Všeobecné

Tento článok popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Všeobecné v okne MožnostiMožnosti prehliadača Mozilla Firefox.

Panel Všeobecné Vám umožňuje:

 • Nastaviť Firefox, aby pri štarte kontroloval, či je predvoleným prehliadačom a predvoleným ho urobiť
 • Nastaviť stránku(y), ktorá sa otvorí pri spustení prehliadača Firefox, alebo po kliknutí na ikonu Domov.
 • Nastaviť, čo má prehliadač Firefox robiť, keď preberáte súbory
 • Spravovať nastavenia kariet

Panel Všeobecné Vám umožňuje:

 • Nastaviť Firefox, aby pri štarte kontroloval, či je predvoleným prehliadačom a predvoleným ho urobiť
 • Nastaviť stránku(y), ktorá sa otvorí pri spustení prehliadača Firefox, alebo po kliknutí na ikonu Domov
 • Nastaviť, čo má prehliadač Firefox robiť, keď preberáte súbory

Panel Všeobecné Vám umožňuje:

 • Nastaviť stránku(y), ktorá sa otvorí pri spustení prehliadača Firefox, alebo po kliknutí na ikonu Domov
 • Nastaviť, čo má prehliadač Firefox robiť, keď preberáte súbory
Poznámka: Nastavenia kariet sa vo Firefoxe 37 a staršom nachádzajú na samostatnom panely Karty. Viac informácií nájdete v článku Nastavenie Firefoxu - panel Karty.

fx20 options - general WIN7_FF20_OPTIONS_GENERAL Prefs General Mac 20 LIN_FF20_OPTIONS_GENERAL

Fx34OptionsGeneral-Win7 Fx34GeneralPanel-Mac Fx34GeneralPanel-Lin

SK_FF38_OptionsGeneral

Spustenie

 • Pri štarte kontrolovať, či je Firefox predvoleným prehliadačom - Toto zvoľte ak chcete, aby Firefox pri štarte kontroloval, či je predvoleným prehliadačom. Tým, že Firefox nastavíte ako predvolený prehliadač zaistíte, že bude použitý vždy ak bude chcieť nejaká aplikácia zobraziť webovú stránku.
  • Pokiaľ Firefox ešte nie je Váš predvolený prehliadač, kliknutím na tlačidlo Nastaviť Firefox ako môj predvolený prehliadač ho predvoleným urobíte. Viac informácií nájdete v článku Ako nastaviť Firefox za predvolený prehliadač?.
 • Vždy kontrolovať, či je Firefox predvoleným prehliadačom - Toto zvoľte ak chcete, aby Firefox pri štarte kontroloval, či je predvoleným prehliadačom. Tým, že Firefox nastavíte ako predvolený prehliadač zaistíte, že bude použitý vždy ak bude chcieť nejaká aplikácia zobraziť webovú stránku.

Preberanie súborov

 • Pri preberaní súboru zobraziť okno Správcu preberania súborov:
  Určuje, či prehliadač Firefox zobrazí okno Správcu preberania súborov počas preberania súborov. Viac informácií si môžete prečítať v článku Používame Správcu preberania súborov.
 • Zavrieť po ukončení preberania všetkých súborov:
  Ak ste zvolili Pri preberaní súboru zobraziť okno Správcu preberania súborov (pozri vyššie), toto nastavenie určuje, či prehliadač Firefox automaticky zatvorí okno Správcu preberania súborov po ukončení preberania všetkých súborov.
 • Všetky súbory ukladať do:
  Ak je táto voľba zvolená, prehliadač Firefox automaticky uloží všetky preberané súbory do zadaného priečinka (ako napríklad Pracovná plocha alebo priečinok Prevzaté súbory). Ak chcete tento priečinok zmeniť, kliknite na tlačidlo Prehľadávať...Zvoliť....
 • Vždy sa opýtať, kam súbory uložiť:
  Ak je táto možnosť zvolená, prehliadač Firefox sa Vás pri každom preberaní súborov opýta, kam si želáte daný súbor uložiť.

Karty

 • Nové okná otvárať ako novú kartu: Táto možnosť vám umožňuje nastaviť, či sa budú odkazy z iných aplikácií alebo webových stránok otvárať ako nové okná alebo ako karty v aktuálnom okne.
Poznámka: Pokiaľ ste si zvolili možnosť otvárať stránky na kartách, bude Firefox toto nastavenie ignorovať a otvorí nové okno v prípade, že autor stránky stanovil, že nové okno má mať určitú veľkosť, nakoľko niektoré stránky sa zobrazia správne iba pri určitej veľkosti
 • Upozorniť pri zatváraní viacerých kariet: Pokiaľ budete chcieť zavrieť okno s viacerými otvorenými kartami, Firefox sa vás spýta, či si ho naozaj prajete zavrieť. Táto možnosť bráni náhodnému zatvoreniu celého okna pri úmysle zavrieť iba kartu. Pokiaľ túto voľbu nebudete mať zaškrtnutú, Firefox sa nebude nič pýtať a okno zavrie.
Poznámka: Toto nastavenie nemá žiadny vplyv na zatváranie kariet v rámci okna.
 • Upozorniť, ak by otvorenie viacerých kariet spôsobilo spomalenie Firefoxu: Pokiaľ otvoríte veľké množstvo kariet naraz, Firefox vás požiada o potvrdenie vášho rozhodnutia. Vďaka tomu môžete predísť spomaleniu vášho systému behom načítania stránok. Pokiaľ túto voľbu nebudete mať zaškrtnutú, Firefox sa nebude nič pýtať a karty ihneď načíta.
 • Nenačítavať obsah karty, kým nie je aktívna: Firefox po spustení predchádzajúcej relácie načíta len karty na ktoré kliknete. Pokiaľ obnovujete veľa kariet, štart Firefoxu môže byt vďaka tejto možnosti rýchlejší.
 • Pri otvorení odkazu na novej karte ju preniesť do popredia: Pokiaľ kliknete prostredným tlačidlom myši na odkaz (alebo pri stlačení ľavého tlačidla myši podržíte tlačidlo Ctrlcmd), stránka sa otvorí na novej karte. Stránka sa načíta na karte v pozadí. Pokiaľ túto možnosť zaškrtnete, karta sa presunie do popredia.
 • Zobrazovať ukážky kariet v paneli úloh systému Windows: Pokiaľ v paneli úloh systému Windows 7 presuniete kurzor na ikonu Firefoxu, Windows vám zobrazí náhľad okna Firefoxu. Pokiaľ máte túto možnosť zaškrtnutú, Windows bude zobrazovať náhľad jednotlivých kariet.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.