Nastavenie Firefoxu - panel Súkromie | Ako

Nastavenie Firefoxu - panel Súkromie

Tento článok popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Súkromie v okne MožnostiMožnosti prehliadača Mozilla Firefox.

Panel Súkromie Vám umožňuje:

 • Nastaviť, akým spôsobom bude Firefox pracovať s Vašou históriou, ktorá zahŕňa stránky, ktoré ste navštívili, súbory, ktoré ste prevzali, údaje, ktoré ste zadali do formulárov a súbory cookies Vám poslali servery, ktoré ste navštívili.
 • Nastaviť, ktoré servery Vám môžu poslať súbory cookies a odstrániť súbory cookies, ktoré už máte uložené.
 • Nastaviť, ako navigačný panel používa históriu na navrhovanie relevantných stránok počas Vášho písania do neho. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Awesome Bar - Search your Firefox bookmarks, history and tabs from the address bar.

SK_WIN7_FF24_PRIVACY_1 Privacy Fx21 Mac SK_LIN_FF23_PRIVACY_1

Sledovanie

 • Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu: Označením tejto voľby poviete webovým stránkam, že si neželáte byť sledovaní inzerentmi a tretími stranami. Rešpektovanie tejto voľby je dobrovoľné — konkrétne stránky nie sú povinné vám v tomto smere vyhovieť.
 • Informovať webové stránky, že môžu sledovať moju aktivitu:Pokiaľ zvolíte túto možnosť, poviete stránkam, že si želáte byť sledovaní inzerentmi a ďalšími tretími stranami. Mali by ste si byť vedomí, že niektoré spoločnosti zostavujú váš profil podľa stránok, ktoré navštívite. Zaškrtnutím tejto možnosti s tým súhlasíte.
 • Neinformovať stránky o mojich preferenciách v oblasti sledovania : Toto je predvolené nastavenie. Pokiaľ zaškrtnete túto možnosť, nepoviete stránkam nič o svojich preferenciách v oblasti sledovania. Mali by ste si byť vedomí, že to neznamená že nebudete sledovaní. V podstate má toto nastavenie rovnaký efekt ako predchádzajúce a s najväčšou pravdepodobnosťou budete sledovaní.

SK_WIN7_FF36_PRIVACY Fx36optionsPrivacy-Lin Privacy panel 38

Sledovanie

Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu: Označením tejto voľby poviete webovým stránkam, že si neželáte byť sledovaní inzerentmi a tretími stranami. Rešpektovanie tejto voľby je dobrovoľné — konkrétne stránky nie sú povinné vám v tomto smere vyhovieť. Viac informácií nájdete v článku Ako zapnem funkciu Do Not Track?.

Fx42PrivacyPanel

Sledovanie

Požiadať webové stránky, aby nesledovali moju aktivitu: Označením tejto voľby poviete webovým stránkam, že si neželáte byť sledovaní inzerentmi a tretími stranami. Rešpektovanie tejto voľby je dobrovoľné — konkrétne stránky nie sú povinné vám v tomto smere vyhovieť. Viac informácií nájdete v článku Ako zapnem funkciu Do Not Track?.

Používať Ochranu pred sledovaním v režime Súkromné prehliadanie: Označením tejto voľby prikážete Firefoxu blokovať časti stránky využívané na sledovanie používateľa. Toto sa deje v režime Súkromné prehliadanie. Viac informácií nájdete v článku Súkromné prehliadanie a Tracking Protection in Private Browsing.

História

Nastavenie Uchovávanie histórie určuje, ako prehliadač Firefox ukladá informácie o Vašom prehliadaní.

Pamätať si históriu prehliadania

Ak je uchovávanie histórie nastavené na Pamätať si históriu prehliadania:

 • Prehliadač Firefox si bude pamätať zoznam stránok, ktoré ste navštívili.
 • Zoznam súborov, ktoré ste prevzali bude uložený v Okne ArchívOkne Archív.
 • Údaje, ktoré ste vložili do polí formulárov alebo do navigačného panelu, budú uložené tak, aby ste tieto údaje použiť znovu. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Control whether Firefox automatically fills in forms.
 • Prehliadač Firefox bude akceptovať súbory cookies a ukladať ich až pokiaľ neexspirujú. Podrobnejšie informácie o súboroch cookies si môžete prečítať v článku Správa cookies.

Kliknutím na:

 • vymazať aktuálnu históriu otvoríte okno Vymazanie celej histórie, ktoré Vám umožní vymazať celú alebo časť histórie. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Vymazanie histórie prehliadača.
 • odstrániť jednotlivé súbory cookies otvoríte okno Správca cookies. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Odstránenie cookies.

Nikdy neukladať históriu prehliadania

Ak je uchovávanie histórie nastavené na Nikdy neukladať históriu prehliadania:

 • Prehliadač Firefox si nebude pamätať históriu Vášho prehliadania.
 • Zoznam súborov, ktoré ste prevzali nebude uložený v Okne ArchívOkne Archív.
 • Údaje, ktoré ste vložili do polí formulárov alebo do navigačného panelu, nebudú uložené.
 • Prehliadač Firefox bude akceptovať súbory cookies, tieto súbory budú vymazané pri ukončení prehliadača Firefox. Podrobnejšie informácie o súboroch cookies si môžete prečítať v článku Správa cookies.

Použitie Nikdy neukladať históriu prehliadania je rovnocenné s režimom Súkromné prehliadanie. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Súkromné prehliadanie.

Kliknutím na vymazať aktuálnu históriu otvoríte okno Vymazanie celej histórie, ktoré Vám umožní vymazať celú alebo časť histórie. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Vymazanie histórie prehliadača.


Použiť vlastné nastavenia

Options - Privacy - Win2 Fx22 custom history fx36 Use custom settings for history

Ak je Uchovávanie histórie nastavené na Použiť vlastné nastavenia, je možné použiť nasledovné možnosti:

 • Natrvalo zapnúť režim Súkromné prehliadanie:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si nebude pamätať históriu prehliadania pri ďalšom spustení. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Súkromné prehliadanie.
 • Pamätať si históriu prehliadania a prevzatých súborov:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si bude pamätať zoznam stránok, ktoré ste navštívili a súbory, ktoré ste prevzali. Podrobnejšie informácie o preberaní súborov si môžete prečítať v článku Používame Správcu preberania súborov.
 • Pamätať si údaje zadané do formulárov a vyhľadávacieho panela:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox si bude pamätať text, ktorý zadáte formulárov a vyhľadávacieho panela a vy budete môcť tieto údaje opätovne vkladať. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Control whether Firefox automatically fills in forms.
 • Povoliť serverom nastavovať cookies:
  Ak je táto možnosť zvolená, Firefox bude akceptovať súbory cookie od serverov. Kliknutím na tlačidlo Výnimky… môžete určiť, ktoré servery nemôžu využívať súbory cookies. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Blokovanie cookies.
  • Povoliť cookies tretích strán:
   • vždy: Firefox bude vždy akceptovať súbory cookies zo serveru http://site2.com, ak si prehliadate stránky zo serveru http://site1.com.
   • len pre navštívené: Ak ste navštívili http://site2.com, Firefox bude akceptovať súbory cookies z tohto serveru, ak navštívite server http://site1.com, inak ich prehliadač Firefox nebude akceptovať.
   • nikdy: Firefox nikdy nebude akceptovať súbory cookies zo serveru http://site2.com, ak si prehliadate stránky zo serveru http://site1.com. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Disable third-party cookies in Firefox to stop some types of tracking by advertisers.
  • Uchovávať cookies do:
   • vypršania platnosti: Ak je táto možnosť zvolená, Firefox povolí serverom, ktoré navštívite určiť dobu platnosti ich súborov cookies.
   • ukončenia Firefoxu: Ak je táto možnosť zvolená, súbory cookies budú vymazané pri ukončení prehliadača Firefox.
   • vždy sa opýtať: Ak je táto možnosť zvolená, Firefox sa vždy opýta, ako dlho má byť súbor cookies uchovávaný, vždy, keď ho server bude chcieť vytvoriť.

    Kliknutím na tlačidlo Zobraziť cookies… zobrazíte okno Správca cookies. Podrobnejšie informácie o okne Správca cookies si môžete prečítať v článku Odstránenie cookies.
 • Vymazať históriu pri ukončení Firefoxu:
  niektoré uložené položky budú pri ukončení prehliadača Firefox vymazané. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia… určíte, ktoré položky majú byť vymazané.

Panel s adresou

 • Pri používaní panela s adresou ponúkať záznamy:
  Panel s adresou je horizontálny panel, ktorý zobrazuje adresu servera (URL). Ak začnete do panela s adresou písať, Firefox môže navrhnúť záznamy:
  • z histórie a záložiek: Ak je táto možnosť zvolená, panel s adresou navrhne záznamy zo zoznamu Vašich záložiek a stránok, ktoré ste navštívili.
  • z histórie: Ak je táto možnosť zvolená, panel s adresou navrhne tie záznamy zo zoznamu stránok, ktoré ste navštívili. Stránky, ktoré máte v záložkách, ale ktoré ste nenavštívili, nebudú zobrazené.
  • zo záložiek: Ak je táto možnosť zvolená, panel s adresou navrhne záznamy zo zoznamu Vašich záložiek, ktoré sa zhodujú s textom, ktorý ste zadali.

Panel s adresou je horizontálny panel, ktorý zobrazuje adresu servera (URL). Ak začnete do panela s adresou písať, Firefox môže navrhnúť:

 • záznamy z histórie: Ak je táto možnosť zvolená, panel s adresou navrhne záznamy zo stránok, ktoré ste navštívili.
 • záložky: Ak je táto možnosť zvolená, panel s adresou navrhne záznamy zo zoznamu Vašich záložiek, ktoré sa zhodujú s textom, ktorý ste zadali (budú označené modrou hviezdičkou).
 • otvorené karty: Ak je táto možnosť zvolená, panel s adresou navrhne záznamy z otvorených kariet. Túto možnosť oceníte najmä ak budete mať otvorených veľa kariet.

fx36 location bar fx38 location bar


Zdieľať tento článok: http://mzl.la/1BAQxAr

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: wladow, kusavica, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Posledná zmena: 2015-11-01

Získať podporu pre ďalšiu platformu:
Prispôsobenie článku

Firefox