Možnosti Firefoxu - panel Spresnenie

Informácie o revízií
 • ID číslo revízie: 49948
 • Vytvorené:
 • Vytvoril: porubka
 • Komentár: Aktualizácia... na schválenie
 • Skontrolované: Áno
 • Skontrolované:
 • Skontroloval(a): branislav.rozbora
 • Je schválené? Áno
 • Jedná sa o aktuálnu verziu? Nie
 • Pripravené na lokalizáciu: Nie
Zdroj revízie
Obsah revízie

Tento článok popisuje nastavenia dostupné na paneli Spresnenie v okne Možnosti prehliadača Mozilla Firefox. Tieto nastavenia sú využívané zriedkavo, ako napríklad nastavenie prehliadača Firefox ako predvolený prehliadač Internetu, alebo sú to rozličné pokročilé nastavenia využívané zopár ľuďmi.

Karta Všeobecné

Options - Advanced - Win1 Fx7 Prefs - Advanced - Mac1 - Fx7 Prefs - Advanced - Lin1 - Fx7

Options - Advanced - Win1 Fx13 Options - Advanced - Mac1 Fx13 Options - Advanced - Lin1 Fx13

Options - Advanced - Win1 Fx15 Options Advanced General Mac 15 Options Advanced General Lin 15

fx20 options advanced general tab WIN7_FF20_OPTIONS_ADVANCED_1 Adv General Mac 20 SK_LIN_FF20_OPTIONS_ADVANCED_1

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_1 Adv Gen Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_1

Zjednodušenie ovládania

 • Vždy používať kurzorové klávesy na navigáciu na stránkach: Určuje, či je zobrazený presunuteľný kurzor umožňujúci vám vyberať text pomocou klávesnice. Tento mód môžete prepnúť klávesov F7.
 • Povoliť vyhľadávanie textu počas písania: Ak je táto voľba označená, prehliadač Firefox bude vyhľadávať text na stránke priamo pri písaní. Ak hľadáte text na stránke, panel Hľadať sa automaticky zobrazí na spodnej strane okna.
 • Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša o presmerovanie alebo obnovenie: Ak je táto voľba označená, Firefox zabraňuje webovým stránkam presmerovať sa na inú stránku, alebo automaticky obnovovať svoj obsah.

Prehliadanie

 • Použiť automatický posun: Automatické posúvanie je užitočná vlastnosť, ktorá umožňuje posúvať stránku stlačením prostredného tlačidla myši (obvykle koliesko) a následným pohybom myši nahor a nadol. Nie všetkým sa však táto funkcia páči, preto je možné túto vlastnosť zakázať touto voľbou.
 • Povoliť plynulý posun: Funkcia Plynulé posúvanie môže byť veľmi užitočná, ak čítate väčšie množstvo dlhých stránok. Štandardne, ak stlačíte klávesu Page Down, pohľad skočí priamo na spodnú časť strany. S použitím funkcie Plynulý posun sa stránka posúva pomalšie, takže stále máte prehľad o pozícii v texte.
 • Povoliť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné): Firefox môže použiť grafický procesor Vášho počítača na zobrazenie niektorých stránok s videom a animáciami. Týmto sa urýchli Firefox, pretože grafický procesor je vhodnejší a výkonnejší pre zobrazovanie tohto typu obsahu. Táto voľba je štandardne zvolená, ale táto funkcia nie je dostupná pre všetky grafické procesory. Firefox ju povolí, ak je to možné. Prečítajte si viac o hardvérovom urýchľovaní.
  Ak zmeníte toto nastavenie musíte reštartovať Firefox.
  Reštart Firefoxu:
  1. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo Ukončiť Close 29 .

   Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

  2. Spustite Firefox obvyklým spôsobom.
 • Kontrolovať pravopis počas písania: Ak je táto možnosť povolená, Firefox bude pri písaní textu do polí formulárov kontrolovať pravopis a v prípade potreby ponúkne možné opravy zadaného textu. V prípade, že si chcete prevziať nejaký iný slovník ako je nainštalovaný, môžete tak urobiť kliknutím pravým tlačidlom myšistlačením Ctrl a kliknutím na textové pole, povolením kontroly pravopisu (ak je to potrebné) a využitím položky Jazyky v kontextovej ponuke poľa.

Nastavenie systému

 • Pri štarte kontrolovať, či je Firefox predvoleným prehliadačom: Označte túto možnosť, ak chcete, aby Firefox kontroloval či je predvoleným prehliadačom. Toto zabezpečí, že Firefox bude použitý na zobrazovanie webových stránok z externých aplikácií alebo pri otvorení súborov HTML. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Skontrolovať, ak chcete toto nastavenie skontrolovať manuálne.
 • Pri štarte kontrolovať, či je Firefox predvoleným prehliadačom: Označte túto možnosť, ak chcete, aby Firefox kontroloval či je predvoleným prehliadačom. Toto zabezpečí, že Firefox bude použitý na zobrazovanie webových stránok z externých aplikácií alebo pri otvorení súborov HTML.
  • Ak Firefox nie je predvoleným prehliadačom, kliknite na tlačidlo Nastaviť Firefox ako predvolený prehliadač.
 • Odosielať správy o zlyhaní: Ak Firefox zlyhá, zobrazí sa Mozilla Crash Reporter, ktorý sa Vás spýta, či chcete odoslať správu o zlyhaní. Ak označíte túto voľbu, bude voľba Povedať Mozille o tomto zlyhaní, aby mohli chybu opraviť v dialógovom okne informujúcom o páde implicitne označená.
 • Odosialať údaje o výkonnosti: Označením tejto voľby začnete posielať Mozille anonymné údaje (viac informácií si môžete prečítať v článku Share data with Mozilla to help improve Firefox) o výkone Vášho Firefoxu. Vďaka týmto informáciám budeme môcť urobiť Firefox lepším.

Karta Odosielanie údajov

fx20 options - advanced - data choices WIN7_FF20_OPTIONS_ADVANCED_2 Adv Data Mac 20 SK_LIN_FF20_OPTIONS_ADVANCED_2

Telemetria

 • Povoliť telemetriu: Označením tejto voľby začnete posielať Mozille anonymné údaje (viac informácií si môžete prečítať v článku Share data with Mozilla to help improve Firefox) o výkone Vášho Firefoxu. Vďaka týmto informáciám budeme môcť urobiť Firefox lepším.

Správy o zlyhaní

 • Povoliť správy o zlyhaní: Ak Firefox zlyhá, zobrazí sa Mozilla Crash Reporter, ktorý sa Vás spýta, či chcete odoslať správu o zlyhaní. Ak označte túto voľbu, bude voľba Povedať Mozille o tomto zlyhaní, aby mohli chybu opraviť v dialógovom okne informujúcom o páde implicitne označená.

Karta Odosielanie údajov

Data Choices Fx 21 WinXP SK_WIN7_FF21_OPTIONS_ADVANCED_2 Data Choices Fx 21 Mac Data Choices Fx 21 Linux

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_2 Adv Data Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_2

Telemetria

 • Povoliť telemetriu: Označením tejto voľby začnete posielať Mozille anonymné údaje (viac informácií si môžete prečítať v článku Share data with Mozilla to help improve Firefox) o výkone Vášho Firefoxu. Vďaka týmto informáciám budeme môcť urobiť Firefox lepším.

Správa o kondícií prehliadača Firefox

 • Povoliť správy o kondícií prehliadača Firefox: Správa o kondícií prehliadača Firefox (dozvedieť sa viac) obsahuje informácie o výkone a stabilite Vášho prehliadača Firefox . Mozilla používa tieto údaje na to, aby Vám poskytla porovnania a tipy. Tieto údaje agregujeme a vďaka ním môžeme robiť Firefox lepším.

Správy o zlyhaní

 • Povoliť správy o zlyhaní: Ak Firefox zlyhá, zobrazí sa Mozilla Crash Reporter, ktorý sa Vás spýta, či chcete odoslať správu o zlyhaní. Ak označte túto voľbu, bude voľba Povedať Mozille o tomto zlyhaní, aby mohli chybu opraviť v dialógovom okne informujúcom o páde implicitne označená.


Karta Sieť

Options - Advanced - Win2 Prefs - Advanced - Mac2 Prefs - Advanced - Lin2

Fx11Options-Adv-Net_Win7 Prefs - Advanced - Mac2 Fx11 Prefs - Advanced - Lin2 Fx11

Adv Network WinXP 20 WIN7_FF20_OPTIONS_ADVANCED_3 Adv Network Mac 20 SK_LIN_FF20_OPTIONS_ADVANCED_3

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_3 Adv Net Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_3

Pripojenie

Vaša organizácia alebo poskytovateľ pripojenia k internetu môže ponúkať alebo vyžadovať použitie proxy servera. Proxy server pracuje ako sprostredkovateľ medzi Vašim počítačom a internetom. Interpretuje všetky Vaše požiadavky na prístup k internetu a zisťuje, či ich môže obslúžiť sám z vlastnej diskovej pamäte. Proxy servery sú tiež používané na zlepšenie výkonu, filtrovanie požiadaviek a skrývaniu Vášho počítača pred prostredím internetu. Tým získavate vyššiu bezpečnosť. Proxy servery sú často súčasťou firemných firewallov.

Dialógové okno Nastavenie pripojenia

 • Nepoužívať server proxy: Túto možnosť označte, ak nechcete používať server proxy.
 • Automatická detekcia nastavení tejto siete: Ak chcete, aby sa Firefox pokúsil zistiť nastavenia proxy serverov pre vašu sieť, označte túto voľbu.
 • Použiť systémové nastavenia serverov proxy: Túto možnosť označte, ak chcete používať systémové nastavenia servera proxy.
  • Toto je predvolené nastavenie.
 • Ručné nastavenie serverov proxy: Túto možnosť označte, ak máte jeden alebo viac serverov proxy. Spýtajte sa svojho systémového administrátora na mená a čísla portov serverov, na ktorých bežia proxy pre rôzne služby siete, a tieto informácie vložte do príslušných polí.
  • Ak je rovnaký názov a číslo portu použité pre všetky protokoly, označte "Použiť tento server proxy pre všetky protokoly".
 • Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy: Túto možnosť označte, ak máte konfiguračný súbor proxy (.pac). Zadajte URL adresy tohto súboru. Kliknutím na tlačidlo OK sa načíta konfigurácia proxy.
  • Ak chcete opätovne načítať nastavenia kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Ukladací priestor režimu offline

Navštívené stránky sú ukladané do vyrovnávacej pamäte a pri ďalšej návšteve sa tak zobrazia rýchlejšie. Tu môžete určiť, aké veľké miesto na pevnom disku vyhradíte pre vyrovnávaciu pamäť.

 • Tlačidlo Odstrániť okamžite: Okamžite vymaže celý obsah vyrovnávacej pamäte a uvoľní miesto na disku pre ňu využité.
 • Vyhradiť ... MB diskového priestoru: určiť maximálnu veľkosť diskového priestoru (v MB) pre vyrovnávaciu pamäť Firefoxu.
 • Upozorniť, ak stránka ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline: Umožňuje webovým stránkam ukladať potrebné údaje pre použitie bez pripojenia k internetu. Ak ste v minulosti stránke zakázali ukladať tieto údaje a zmenili ste svoje rozhodnutie, môžete kliknúť na tlačidlo Výnimky…. Označte stránku, ktorej chcete povoliť ukladať údaje a kliknite na tlačidlo Odstrániť server. Ak chcete odstrániť všetky servery zo zoznamu, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetky servery.
 • Tieto webové stránky uložili údaje na použitie v režime offline: Po tom, ako stránka uložila údaje potrebné pre režim offline, môžete ju označiť v tomto zozname a kliknutím na tlačidlo Odstrániť… vymažete tieto údaje.

Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti

Navštívené stránky sú ukladané do vyrovnávacej pamäte a pri ďalšej návšteve sa tak zobrazia rýchlejšie. Tu môžete určiť, aké veľké miesta na pevnom disku vyhradíte pre vyrovnávaciu pamäť. Taktiež tu môžete vymazať obsah vyrovnávacej pamäte.

 • Tlačidlo Vymazať teraz: Okamžite vymaže celý obsah vyrovnávacej pamäte a uvoľní miesto na disku pre ňu využité.
 • Obmedziť veľkosť vyrovnávacej pamäte na ... MB diskového priestoru: Umožňuje určiť maximálnu veľkosť diskového priestoru (v MB) pre vyrovnávaciu pamäť Firefoxu.

Používateľské údaje a webový obsah režimu offline

 • Tlačidlo Vymazať teraz: Okamžite vymaže všetky údaje uložené webovými stránkami pre použitie v režime offline.
 • Upozorniť, ak stránka môže uložiť údaje na použitie v režime offline: Umožňuje webovým stránkam ukladať potrebné údaje pre použitie bez pripojenia k internetu. Ak ste v minulosti stránke zakázali ukladať tieto údaje a zmenili ste svoje rozhodnutie, môžete kliknúť na tlačidlo Výnimky…. Označte stránku, ktorej chcete povoliť ukladať údaje a kliknite na tlačidlo Odstrániť server. Ak chcete odstrániť všetky servery zo zoznamu, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetky servery.

Karta Aktualizácie

Options - Advanced - Win3 Prefs - Advanced - Mac3 Prefs - Advanced - Lin3

Fx10Options-Adv-Upd_Win7 Prefs - Advanced - Mac3 Fx 10 Prefs - Advanced - Lin3 Fx 10

Fx11Options-Adv-Upd_Win7 Prefs - Advanced - Mac3 Fx 11 Prefs - Advanced - Lin3 Fx 11

Fx12OptionsAdvUpd-Win7

Adv Update WinXP 20 WIN7_FF20_OPTIONS_ADVANCED_4 Adv Update Mac 20 SK_LIN_FF20_OPTIONS_ADVANCED_4

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_4 Adv Update Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_4

Firefox môže kontrolovať dostupnosť nových verzií nainštalovaných doplnkov alebo Firefoxu samotného.

 • Automaticky kontrolovať aktualizácie pre: Firefox predvolene automaticky zisťuje aktualizácie prehliadača ako aj nainštalovaných doplnkov a vyhľadávacích modulov, takže budete mať vždy najaktuálnejšiu verziu. Toto správanie ale môžete vypnúť zrušením označenia príslušného políčka.
 • Ak sú dostupné aktualizácie pre Firefox,
  • Vždy sa opýtať, čo urobiť: Aktualizácie Firefoxu sú predvolene inštalované automaticky. Označte túto voľbu, ak chcete manuálne kontrolovať ako a kedy budú aktualizácie inštalované.
  • Automaticky aktualizácie prevziať a nainštalovať: Keď je táto voľba označená, aktualizácie Firefoxu budú automaticky prevzaté a budú inštalované pri ďalšom reštartovaní Firefoxu. Možnosť Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky určuje, či budete upozornený pre inštaláciou aktualizácie, ktorá by vyžadovala vypnutie nekompatibilného rozšírenia alebo témy, pretože nie je dostupná kompatibilná verzia. Toto upozornenie Vám umožní zrušiť inštaláciu aktualizácie.Ak všetky rozšírenia a témy sú kompatibilné alebo môžu byť aktualizované na kompatibilné, aktualizácia Firefoxu bude nainštalovaná. Počas reštartovania budete upozornený, že si môžete aktualizovať potrebné rozšírenia a témy, takže ich budete môcť používať naďalej.

 • Zobraziť históriu aktualizácií: Firefox automaticky ukladá históriu aktualizácií, ktoré ste inštalovali. Tieto informácie získate po kliknutí na toto tlačidlo.
  Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako administrátorroot, alebo ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.

Aktualizácie Firefoxu

 • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti): Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
  • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si želáte, aby sa Vás Firefox upozornil, keď aktualizácie zakážu niektorý z Vašich doplnkov, označte túto voľbu.
 • Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú: Firefox Vám umožní zvoliť, či chcete aktualizácie prevziať a nainštalovať. Ak zvolíte aktualizácie nenainštalovať, môžete ich nainštalovať neskôr.
 • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti): Firefox nebude kotrolovať dostupnosť nových aktualizácií.
  Upozornenie: Ak zvolíte túto voľbu, nebudete dostávať kritické bezpečnostné aktualizácie. V tomto prípade by ste mali často kontrolovať dostupnosť aktualizácií ručne..
 • Zobraziť históriu aktualizácií: Firefox automaticky ukladá históriu aktualizácií, ktoré ste inštalovali. Tieto informácie získate po kliknutí na toto tlačidlo.
  Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako administrátorroot, alebo ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.

Automaticky aktualizovať

 • Doplnky: Označte túto voľbu ak chete dostávať automatické aktualizácie Vašich doplnkov (okrem zásuvných modulov - použite stránku Kontrola zásuvných modulov)).
 • Vyhľadávacie moduly: Označte túto voľbu ak chcete dostávať automatické aktualizácie vyhľadávacích modulov.

Aktualizácie prehliadača Firefox

 • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti): Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
  • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si želáte, aby sa Vás Firefox upozornil, keď aktualizácie zakážu niektorý z Vašich doplnkov, označte túto voľbu.
 • Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú: Firefox Vám umožní zvoliť, či chcete aktualizácie prevziať a nainštalovať. Ak zvolíte aktualizácie nenainštalovať, môžete ich nainštalovať neskôr.
 • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti): Firefox nebude kotrolovať dostupnosť nových aktualizácií.
  Upozornenie: Ak zvolíte túto voľbu, nebudete dostávať kritické bezpečnostné aktualizácie. V tomto prípade by ste mali často kontrolovať dostupnosť aktualizácií ručne..
 • Zobraziť históriu aktualizácií: Firefox automaticky ukladá históriu aktualizácií, ktoré ste inštalovali. Tieto informácie získate po kliknutí na toto tlačidlo.
  Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako administrátorroot, alebo ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.

Automaticky aktualizovať

 • Vyhľadávacie moduly: Označte túto voľbu ak chcete dostávať automatické aktualizácie vyhľadávacích modulov.

Aktualizácie prehliadača Firefox

 • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti): Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
  • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si želáte, aby sa Vás Firefox upozornil, keď aktualizácie zakážu niektorý z Vašich doplnkov, označte túto voľbu.
 • Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú: Firefox Vám umožní zvoliť, či chcete aktualizácie prevziať nainštalovať. Ak zvolíte aktualizácie nenainštalovať, môžete ich nainštalovať neskôr.
 • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti): Firefox nebude kotrolovať dostupnosť nových aktualizácií.
  Upozornenie: Ak zvolíte túto voľbu, nebudete dostávať kritické bezpečnostné aktualizácie. V tomto prípade by ste mali často kontrolovať dostupnosť aktualizácií ručne..
 • Ak si chcete prezrieť informácie o histórii prevzatých a nainštalovaných aktualizáciách, kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
 • Na inštaláciu aktualizácií používať službu na pozadí Firefox bude používať Mozilla Maintenance Service na inštalovanie aktualizácií. Táto voľba odstráni potrebu autorizovania sa prostredníctvom dialógového okna Kontrola používateľských kont v systémoch Windows 7 a Vista.

Automaticky aktualizovať

 • Vyhľadávacie moduly: Označte túto voľbu ak chcete dostávať automatické aktualizácie vyhľadávacích modulov.

Aktualizácie prehliadača Firefox

 • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti): Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
  • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si želáte, aby sa Vás Firefox upozornil, keď aktualizácie zakážu niektorý z Vašich doplnkov, označte túto voľbu.
 • Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú: Firefox Vám umožní zvoliť, či chcete aktualizácie prevziať nainštalovať. Ak zvolíte aktualizácie nenainštalovať, môžete ich nainštalovať neskôr.
 • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti): Firefox nebude kotrolovať dostupnosť nových aktualizácií.
  Upozornenie: Ak zvolíte túto voľbu, nebudete dostávať kritické bezpečnostné aktualizácie. V tomto prípade by ste mali často kontrolovať dostupnosť aktualizácií ručne..
 • Ak si chcete prezrieť informácie o histórii prevzatých a nainštalovaných aktualizáciách, kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.
Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako root, alebo ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.

Automaticky aktualizovať

 • Vyhľadávacie moduly: Označte túto voľbu ak chcete dostávať automatické aktualizácie vyhľadávacích modulov.

Karta Šifrovanie

Options - Advanced - Win4 Prefs - Advanced - Mac4 Prefs - Advanced - Lin4

Adv Encryption WinXP 20 WIN7_FF20_OPTIONS_ADVANCED_5 Adv Encryption Mac 20 SK_LIN_FF20_OPTIONS_ADVANCED_5

Protokoly

 • Použiť SSL 3.0: Určuje, či bude na bezpečné prijímanie a odosielanie informácií použitý SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3). Je to štandardný protokol pre bezpečnú komunikáciu so servermi. Po vypnutí tejto voľby sa na niektoré servery nemusíte dostať.
 • Použiť TLS 1.0: Určuje, či bude na bezpečné prijímanie a odosielanie informácií použitý TLS (Transport Layer Security) - bezpečnostný štandard podobný SSL3 (Secure Sockets Layer). Po vypnutí tejto voľby sa na niektoré servery nemusíte dostať.

Certifikáty

Karta certifikáty

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_5 Adv Cert Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_5

Certifikáty pomáhajú vykonávať šifrovanie a dešifrovanie spojenia k zabezpečeným stránkam.

 • Pokiaľ stránka požaduje môj osobný certifikát: Niektoré servery môžu od Vás vyžadovať identifikovanie pomocou osobného certifikátu. Aby tak mohli urobiť, požiadajú Firefox, aby pre vás taký vygeneroval. Keď navštívite stránku v budúcnosti, Firefox sa spýta, ktorý certifikát má použiť. Ak chcete, aby Firefox automaticky vybral certifikát za Vás, zvoľte Vybrať automaticky.
  Poznámka: Osobný certifikát môže obsahovať osobné informácie, ktoré Vás môžu identifikovať, ako napríklad Vaše meno alebo adresu. Ak zvolíte možnosť Zvoliť automaticky, môže to ohroziť Vaše súkromie. Ak ju zvolíte, nebudete upozornený, keď webová stránka požiada o Váš osobný certifikát a môžete tak stratiť kontrolu nad tým, kto pristupuje k Vaším súkromným informáciám.
 • Certifikáty: Kliknutím na tlačidlo Certifikáty sa zobrazí dialógové okno, v ktorom si môžete prehliadať uložené certifikáty, importovať nové, zálohovať či odstraňovať staré certifikáty.
 • Zrušené certifikáty: Firefox môže používať Certificate Revocation Lists (tiež známe ako CRL) na overenie platnosti vašich certifikátov. Kliknite na tlačidlo Zrušené certifikáty na úpravu nainštalovaných CRLs na vašom počítači.
 • Overenie: Firefox môže skontrolovať na servery OCSP (Online Certificate Status Protocol) platnosť certifikátov. Po kliknutím na tlačidlo Overenie sa otvorí dialógové okno, v ktorom máte možnosť nastaviť spôsob, ako Firefox overí platnosť certifikátu.
 • Zariadenia: Bezpečnostné zariadenia môžu šifrovať a dešifrovať spojenie a skladovať certifikáty a heslá. Ak potrebujete použiť iné bezpečnostné zariadenie ako to, ktoré je používané v Firefoxe, kliknite na tlačidlo Zariadenia.