Možnosti Firefoxu - panel Spresnenie

Informácie o revízií
 • ID číslo revízie: 1814
 • Vytvorené:
 • Vytvoril: Chris Ilias
 • Komentár: create sk version
 • Skontrolované: Áno
 • Skontrolované:
 • Skontroloval(a): AnonymousUser
 • Je schválené? Áno
 • Jedná sa o aktuálnu verziu? Nie
 • Pripravené na lokalizáciu: Nie
Zdroj revízie
Obsah revízie

Tento dokument popisuje všetky nastavenia dostupné na paneli Spresnenie v okne Možnosti prehliadača Mozilla Firefox. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu Fx57Menu a vyberte Možnosti. Informácie o ostatných paneloch nájdete v sekcii Nastavenie Firefoxu.

Panel Spresnenie obsahuje množstvo nastavení, ktoré väčšina používateľov často nepoužíva, ako napr. nastavenie Firefoxu ako predvolený prehliadač, vymazanie diskovej vyrovnávacej pamäti, nastavenia pre aktualizáciu Firefoxu, či ďalšie nastavenia.
karta Všeobecné

Zjednodušenie ovládania

 • Vždy používať kurzorové klávesy k navigácii na stránkach: Toto určuje, či je zobrazený presunuteľný kurzor umožňujúci vám vyberať text pomocou klávesnice. Tento mód môžete prepnúť klávesou F7.
 • Povoliť vyhľadávanie textu počas písania: Vyhľadávanie priamo pri písaní je veľmi užitočná vlastnosť prehliadača Firefox. Jedná sa o veľmi rýchly spôsob vyhľadávania odkazov alebo textu na webovej stránke bez nutnosti zobrazovať kompletné vyhľadávacie dialógové okno.
 • Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša o presmerovanie alebo obnovenie: Ak je táto voľba označená, Firefox zabraňuje webovým stránkam presmerovať sa na inú stránku alebo automaticky obnovovať svoj obsah.


Prehliadanie

 • Povoliť automatický posun: Automatické posúvanie je užitočná vlastnosť, ktorá umožňuje posúvať stránku stlačením prostredného tlačidla myši (obvykle koliesko) a pohybom myši nahor a nadol. Nie všetkým sa však táto funkcia páči, preto je možné túto vlastnosť nepoužívať.
 • Povoliť plynulý posun: Funkcia Plynulé posúvanie je stále vo vývoji Firefoxu, ale môže byť veľmi užitočná, ak čítate väčšie množstvo dlhých stránok. Štandardne, ak stlačíte klávesu Page Down, pohľad skočí priamo na spodnú časť strany. S použitím funkcie Plynulý posun sa stránka posúva pomalšie, takže stále máte prehľad o pozícii v texte.
 • Kontrolovať pravopis počas písania: Ak je táto možnosť povolená, Firefox bude pri písaní textu do polí formulárov kontrolovať pravopis a v prípade potreby ponúkne možné opravy zadaného textu. V prípade, že si chcete prevziať nejaký iný slovník ako je nainštalovaný, môžete tak urobiť kliknutím pravým tlačidlom myšistlačením Ctrl a kliknutím na textové pole, povolením kontroly pravopisu (ak je to potrebné) a využitím položky {PATH(class=menuPath,type=span)}Jazyky{PATH} v kontextovej ponuke poľa.

Nastavenie systému

 • Pri štarte kontrolovať, či je Firefox predvoleným prehliadačom: Označte túto možnosť, ak chcete, aby Firefox skontroloval nastavenie predvoleného prehliadača pri každom štarte. Toto zabezpečí, že Firefox bude použitý na zobrazovanie webových stránok z externých aplikácií alebo pri otvorení súboru HTML. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Skontrolovať, ak chcete toto nastavenie skontrolovať práve teraz.


karta Sieť

Pripojenie

Vaša organizácia alebo poskytovateľ pripojenia k internetu vám môže ponúkať alebo vyžadovať použitie proxy servera. Proxy server pracuje ako sprostredkovateľ medzi vašim počítačom a internetom. Interpretuje všetky vaše požiadavky na prístup k internetu a zisťuje, či ich nemôže obslúžiť sám z vlastnej diskovej pamäte. Proxy servery sú tiež použité na zlepšenie výkonu, filtrovaniu požiadaviek a skrývaniu vášho počítača pred prostredím internetu. Tým získavate vyššiu bezpečnosť. Proxy servery sú často súčasťou firemných firewallov.

Dialógové okno Nastavenie pripojenia

 • Nepoužívať server proxy: Toto je predvolené nastavenie. Zvoľte ho, ak nechcete používať proxy.

Použiť systémové nastavenia serverov proxy: Toto je predvolené nastavenie. Zvoľte ho, ak chcete používať systémové nastavenia servera proxy.

 • Automatická detekcia nastavení tejto siete: Ak chcete, aby sa Firefox pokúsil zistiť nastavenia proxy serverov pre vašu sieť, označte túto voľbu.

* Použiť systémové nastavenia serverov proxy: Toto je predvolené nastavenie. Zvoľte ho, ak chcete používať systémové nastavenia servera proxy.

 • Ručné nastavenie proxy serverov: Zvoľte túto možnosť, ak nepoznáte adresu (ur<x>l) servera proxy.

Zistite si u vášho správcu systému názvy a čísla portov proxy serverov pre jednotlivé siete a vložte informácie do príslušných polí.

 • Adresa URL pre automatické nastavenie proxy serverov: Ak potrebujete konfiguračný súbor, pýtajte si URL od vášho administrátora a zadajte ju sem.
  • Na načítanie nastavení kliknite na tlačidlo Obnoviť.


Ukladací priestor režimu offline

Navštívené stránky sú ukladané do vyrovnávacej pamäte a pri ďalšej návšteve sa tak zobrazia rýchlejšie. Tu môžete určiť, aké množstvo miesta pre vyrovnávaciu pamäť vyhradíte.

 • Vyhradiť ... MB diskového priestoru: Umožňuje určiť množstvo diskového priestoru (v MB) pre vyrovnávaciu pamäť Firefoxu.
 • Odstrániť okamžite: Okamžite odstráni celý obsah vyrovnávacej pamäte a uvoľní miesto na disku pre ňu využité.
 • Upozorniť, ak stránka ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline: Umožňuje webovým stránkam ukladať potrebné údaje pre použitie bez pripojenia k internetu. ak ste v minulosti stránke zakázali ukladať tieto údaje a zmenili ste svoje rozhodnutie, môžete kliknúť na tlačidlo Výnimky…. Označte stránku, ktorej chcete povoliť ukladať údaje a kliknite na tlačidlo Odstrániť server. Ak chcete odstrániť všetky servery zo zoznamu, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetky servery.
 • Tieto webové stránky uložili údaje na použitie v režime offline: Po tom, ako stránka uložila údaje potrebné pre režim offline, môžete ju označiť v tomto zozname a kliknutím na tlačidlo Odstrániť… vymažete tieto údaje.


karta Aktualizácie

Firefox môže kontrolovať existenciu nových verzií nainštalovaných doplnkov alebo Firefoxu samotného.

 • Automaticky kontrolovať aktualizácie pre: Firefox predvolene automaticky zisťuje aktualizácie prehliadača ako aj nainštalovaných doplnkov a vyhľadávacích modulov, takže budete mať vždy najaktuálnejšiu verziu. Toto správanie ale môžete vypnúť zrušením začiarknutia príslušného políčka.
 • Ak sú dostupné aktualizácie pre Firefox,
  • Vždy sa opýtať, čo urobiť: Aktualizácie Firefoxu sú predvolene inštalované automaticky. Označte túto voľbu, ak chcete manuálne kontrolovať ako a kedy budú aktualizácie inštalované.
  • Automaticky aktualizácie prevziať a nainštalovať: Keď je táto voľba označená, aktualizácie Firefoxu budú automaticky prevzaté a budú inštalované pri ďalšom reštartovaní Firefoxu. Možnosť Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky určuje, či budete upozornený pre inštaláciou aktualizácie, ktorá by vyžadovala vypnutie nekompatibilného rozšírenia alebo témy, pretože nie je dostupná kompatibilná verzia. Toto upozornenie vám umožní zrušiť inštaláciu aktualizácie.Ak všetky rozšírenia a témy sú kompatibilné alebo môžu byť aktualizované na kompatibilné, aktualizácia Firefoxu bude nainštalovaná. Do reštartovania budete upozornený, že si môžete aktualizovať potrebné rozšírenia a témy, takže ich budete môcť používať naďalej.

 • Zobraziť históriu aktualizácií: Firefox automaticky ukladá históriu aktualizácií, ktoré ste inštalovali. Tieto informácie získate po kliknutí na toto tlačidlo.
Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako administrátorroot alebo ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.


karta Šifrovanie

Protokoly

 • Povoliť SSL 3.0: Určuje, či bude na bezpečné prijímanie a odosielanie informácií použitý SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3). Je to štandardný protokol pre bezpečnú komunikáciu so stránkami. Po vypnutí tejto voľby sa na niektoré nemusíte dostať.
 • Povoliť TLS 1.0: Určuje, či bude na bezpečné prijímanie a odosielanie informácií použitý TLS (Transport Layer Security) - bezpečnostný štandard podobný SSL3 (Secure Sockets Layer). Po vypnutí tejto voľby sa na niektoré nemusíte dostať.


Certifikáty

Certifikáty pomáhajú vykonávať šifrovanie a dešifrovanie spojenia k zabezpečeným stránkam.

 • Pokiaľ stránka požaduje môj osobný certifikát: Niektoré servery môžu od vás identifikovanie pomocou osobného certifikátu. Aby tak mohli urobiť, požiadajú Firefox, aby pre vás taký vygeneroval. Keď navštívite stránku v budúcnosti, Firefox vyberie certifikát bez opýtania. Ak chcete manuálne vybrať certifikát (napríklad ak máte niekoľko certifikátov pre niekoľko stránok), vyberte možnosť Vždy sa opýtať a budete mať kontrolu na tým, aká certifikáty sa odosielajú stránkam počas prehliadania webu.
 • Certifikáty: Kliknutím na tlačidlo Certifikáty sa zobrazí dialógové okno, kde môžete vidieť uložené certifikáty, importovať nové, zálohovať či odstraňovať staré certifikáty.
 • Zrušené certifikáty: Firefox môže používať Certificate Revocation Lists (tiež známe ako CRL) na overenie platnosti vašich certifikátov. Kliknite na Zrušené certifikáty na úpravu nainštalovaných CRLs na vašom počítači.
 • Overenie platnosti: OCSP (Online Certificate Status Protocol) je spôsob overenia vašich certifikátov zakaždým, keď sú zobrazené alebo použité. Firefox predvolene nepoužíva OCSP, ale ho chcete povoliť, môžete to nastaviť tu. Budete to pravdepodobne potrebovať len ak si to vyžiada prostredie internetu.
 • Zariadenia: Bezpečnostné zariadenia môžu šifrovať a dešifrovať spojenie a skladovať certifikáty a heslá. Ak potrebujete použiť iné bezpečnostné zariadenie ako to, ktoré je používané v Firefoxe, kliknite na tlačidlo Zariadenia.
[[Nastavenie Firefoxu Naspäť na článok Okno Možnosti]::