Možnosti Firefoxu - panel Spresnenie

Informácie o revízií
 • ID číslo revízie: 111544
 • Vytvorené:
 • Vytvoril: porubka
 • Komentár: Preklad obrázkov...
 • Skontrolované: Áno
 • Skontrolované:
 • Skontroloval(a): porubka
 • Je schválené? Áno
 • Jedná sa o aktuálnu verziu? Nie
 • Pripravené na lokalizáciu: Nie
Zdroj revízie
Obsah revízie

Tento článok popisuje nastavenia dostupné na paneli Spresnenie v okne Možnosti prehliadača Mozilla Firefox. Tieto nastavenia sú využívané zriedkavo, ako napríklad nastavenie proxy serveru alebo rozličné pokročilé nastavenia využívané zopár ľuďmi.

Karta Všeobecné

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_1 Adv Gen Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_1

Fx34Win7-AdvancedGeneral Fx34MacAdvancedPanel-GeneralTab Fx34LinAdvancedGeneral

SK_FX38_AdvancedPanel-General

Zjednodušenie ovládania

 • Vždy používať kurzorové klávesy na navigáciu na stránkach: Určuje, či je zobrazený presunuteľný kurzor umožňujúci vám vyberať text pomocou klávesnice. Tento mód sa nazýva Prehliadanie pomocou klávesnice a spustíte ho stlačením klávesy F7.
 • Povoliť vyhľadávanie textu počas písania: Ak je táto voľba označená, prehliadač Firefox bude vyhľadávať text na stránke priamo pri písaní. Ak hľadáte text na stránke, panel Hľadať sa automaticky zobrazí na spodnej strane okna.
 • Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša o presmerovanie alebo obnovenie: Ak je táto voľba označená, Firefox zabraňuje webovým stránkam presmerovať sa na inú stránku, alebo automaticky obnovovať svoj obsah.

Prehliadanie

 • Použiť automatický posun: Automatické posúvanie je užitočná vlastnosť, ktorá umožňuje posúvať stránku stlačením prostredného tlačidla myši (obvykle koliesko) a následným pohybom myši nahor a nadol. Nie všetkým sa však táto funkcia páči, preto je možné túto vlastnosť zakázať touto voľbou.
 • Povoliť plynulý posun: Funkcia Plynulé posúvanie môže byť veľmi užitočná, ak čítate väčšie množstvo dlhých stránok. Štandardne, ak stlačíte klávesu Page Down, pohľad skočí priamo na spodnú časť strany. S použitím funkcie Plynulý posun sa stránka posúva pomalšie, takže stále máte prehľad o pozícii v texte.
 • Povoliť hardvérové urýchľovanie (ak je dostupné): Firefox môže použiť grafický procesor Vášho počítača na zobrazenie niektorých stránok s videom a animáciami. Týmto sa urýchli Firefox, pretože grafický procesor je vhodnejší a výkonnejší pre zobrazovanie tohto typu obsahu. Táto voľba je štandardne zvolená, ale táto funkcia nie je dostupná pre všetky grafické procesory. Firefox ju povolí, ak je to možné. Prečítajte si viac o hardvérovom urýchľovaní.
  Ak zmeníte toto nastavenie musíte reštartovať Firefox.
  Reštart Firefoxu:
  1. Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a potom kliknite na tlačidlo Ukončiť Close 29 .

   Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač. Kliknite na ponuku Firefoxu v hornej časti obrazovky a potom na Ukončiť Firefox.Kliknite na ponuku Firefoxu Fx57Menu a potom na Ukončiť prehliadač.

  2. Spustite Firefox obvyklým spôsobom.
 • Kontrolovať pravopis počas písania: Ak je táto možnosť povolená, Firefox bude pri písaní textu do polí formulárov kontrolovať pravopis a v prípade potreby ponúkne možné opravy zadaného textu. V prípade, že si chcete prevziať nejaký iný slovník ako je nainštalovaný, môžete tak urobiť kliknutím pravým tlačidlom myšistlačením Ctrl a kliknutím na textové pole, povolením kontroly pravopisu (ak je to potrebné) a využitím položky Jazyky v kontextovej ponuke poľa.

Nastavenie systému

 • Pri štarte kontrolovať, či je Firefox predvoleným prehliadačom: Označte túto možnosť, ak chcete, aby Firefox kontroloval či je predvoleným prehliadačom. Toto zabezpečí, že Firefox bude použitý na zobrazovanie webových stránok z externých aplikácií alebo pri otvorení súborov HTML.
  • Ak Firefox nie je predvoleným prehliadačom, kliknite na tlačidlo Nastaviť Firefox ako predvolený prehliadač.

Karta Odosielanie údajov

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_2 Adv Data Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_2

Telemetria

 • Povoliť telemetriu: Označením tejto voľby začnete posielať Mozille anonymné údaje (viac informácií si môžete prečítať v článku Share data with Mozilla to help improve Firefox) o výkone Vášho Firefoxu. Vďaka týmto informáciám budeme môcť urobiť Firefox lepším.

Správa o kondícií prehliadača Firefox

 • Povoliť správy o kondícii prehliadača Firefox: Správa o kondícií prehliadača Firefox (dozvedieť sa viac) obsahuje informácie o výkone a stabilite Vášho prehliadača Firefox . Mozilla používa tieto údaje na to, aby Vám poskytla porovnania a tipy. Tieto údaje agregujeme a vďaka ním môžeme robiť Firefox lepším.

Správy o zlyhaní

 • Povoliť správy o zlyhaní: Ak Firefox zlyhá, zobrazí sa Mozilla Crash Reporter, ktorý sa Vás spýta, či chcete odoslať správu o zlyhaní. Ak označte túto voľbu, bude voľba Povedať Mozille o tomto zlyhaní, aby mohli chybu opraviť v dialógovom okne informujúcom o páde implicitne označená.

SK_FX38_AdvancedPanel-DataChoices

 • Povoliť správy o kondícii prehliadača Firefox: Správa o kondícií prehliadača Firefox (dozvedieť sa viac) obsahuje informácie o výkone a stabilite Vášho prehliadača Firefox . Mozilla používa tieto údaje na to, aby Vám poskytla porovnania a tipy. Tieto údaje agregujeme a vďaka ním môžeme robiť Firefox lepším.
 • Zdieľať ďalšie údaje (napr. telemetriu): Označením tejto voľby začnete posielať Mozille anonymné údaje (viac informácií si môžete prečítať v článku Share data with Mozilla to help improve Firefox) o výkone Vášho Firefoxu. Vďaka týmto informáciám budeme môcť urobiť Firefox lepším.
 • Povoliť správy o zlyhaní: Ak Firefox zlyhá, zobrazí sa Mozilla Crash Reporter, ktorý sa Vás spýta, či chcete odoslať správu o zlyhaní. Ak označte túto voľbu, bude voľba Povedať Mozille o tomto zlyhaní, aby mohli chybu opraviť v dialógovom okne informujúcom o páde implicitne označená.

Karta Sieť

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_3 Adv Net Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_3

SK_FX38_AdvancedPanel-Network

Pripojenie

Vaša organizácia alebo poskytovateľ pripojenia k internetu môže ponúkať alebo vyžadovať použitie proxy servera. Proxy server pracuje ako sprostredkovateľ medzi Vašim počítačom a internetom. Interpretuje všetky Vaše požiadavky na prístup k internetu a zisťuje, či ich môže obslúžiť sám z vlastnej diskovej pamäte. Proxy servery sú tiež používané na zlepšenie výkonu, filtrovanie požiadaviek a skrývaniu Vášho počítača pred prostredím internetu. Tým získavate vyššiu bezpečnosť. Proxy servery sú často súčasťou firemných firewallov.

Dialógové okno Nastavenie pripojenia

 • Nepoužívať server proxy: Túto možnosť označte, ak nechcete používať server proxy.
 • Automatická detekcia nastavení tejto siete: Ak chcete, aby sa Firefox pokúsil zistiť nastavenia proxy serverov pre vašu sieť, označte túto voľbu.
 • Použiť systémové nastavenia serverov proxy: Túto možnosť označte, ak chcete používať systémové nastavenia servera proxy.
  • Toto je predvolené nastavenie.
 • Ručné nastavenie serverov proxy: Túto možnosť označte, ak máte jeden alebo viac serverov proxy. Spýtajte sa svojho systémového administrátora na mená a čísla portov serverov, na ktorých bežia proxy pre rôzne služby siete, a tieto informácie vložte do príslušných polí.
  • Ak je rovnaký názov a číslo portu použité pre všetky protokoly, označte "Použiť tento server proxy pre všetky protokoly".
 • Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy: Túto možnosť označte, ak máte konfiguračný súbor proxy (.pac). Zadajte URL adresy tohto súboru. Kliknutím na tlačidlo OK sa načíta konfigurácia proxy.
  • Ak chcete opätovne načítať nastavenia kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti

Navštívené stránky sú ukladané do vyrovnávacej pamäte a pri ďalšej návšteve sa tak zobrazia rýchlejšie. Tu môžete určiť, aké veľké miesta na pevnom disku vyhradíte pre vyrovnávaciu pamäť. Taktiež tu môžete vymazať obsah vyrovnávacej pamäte.

 • Tlačidlo Vymazať teraz: Okamžite vymaže celý obsah vyrovnávacej pamäte a uvoľní miesto na disku pre ňu využité.
 • Obmedziť veľkosť vyrovnávacej pamäte na ... MB diskového priestoru: Umožňuje určiť maximálnu veľkosť diskového priestoru (v MB) pre vyrovnávaciu pamäť Firefoxu.

Používateľské údaje a webový obsah režimu offline

 • Tlačidlo Vymazať teraz: Okamžite vymaže všetky údaje uložené webovými stránkami pre použitie v režime offline.
 • Upozorniť, ak stránka môže uložiť údaje na použitie v režime offline: Umožňuje webovým stránkam ukladať potrebné údaje pre použitie bez pripojenia k internetu. Ak ste v minulosti stránke zakázali ukladať tieto údaje a zmenili ste svoje rozhodnutie, môžete kliknúť na tlačidlo Výnimky…. Označte stránku, ktorej chcete povoliť ukladať údaje a kliknite na tlačidlo Odstrániť server. Ak chcete odstrániť všetky servery zo zoznamu, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetky servery.

Karta Aktualizácie

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_4 Adv Update Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_4

Fx38WinAdvancedPanel-Update SK_FX38_AdvancedPanel-Update

Aktualizácie prehliadača Firefox

 • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti): Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
  • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si želáte, aby sa Vás Firefox upozornil, keď aktualizácie zakážu niektorý z Vašich doplnkov, označte túto voľbu.
 • Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú: Firefox Vám umožní zvoliť, či chcete aktualizácie prevziať nainštalovať. Ak zvolíte aktualizácie nenainštalovať, môžete ich nainštalovať neskôr.
 • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti): Firefox nebude kontrolovať dostupnosť nových aktualizácií.
  Upozornenie: Ak zvolíte túto voľbu, nebudete dostávať kritické bezpečnostné aktualizácie. V tomto prípade by ste mali často kontrolovať dostupnosť aktualizácií ručne..
 • Ak si chcete prezrieť informácie o histórii prevzatých a nainštalovaných aktualizáciách, kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
 • Na inštaláciu aktualizácií používať službu na pozadí Firefox bude používať Mozilla Maintenance Service na inštalovanie aktualizácií. Táto voľba odstráni potrebu autorizovania sa prostredníctvom dialógového okna Kontrola používateľských kont v systémoch Windows 7 a Vista.

Automaticky aktualizovať

 • Vyhľadávacie moduly: Označte túto voľbu ak chcete dostávať automatické aktualizácie vyhľadávacích modulov.
Poznámka: Pokiaľ sú aktualizácie spravované správcom balíčkov, možnosti pre aktualizáciu môžu vo Firefoxe chýbať.

Aktualizácie prehliadača Firefox

 • Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúčané z dôvodu zvýšenej bezpečnosti): Firefox automaticky prevezme a nainštaluje nájdené aktualizácie.
  • Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky Ak si želáte, aby sa Vás Firefox upozornil, keď aktualizácie zakážu niektorý z Vašich doplnkov, označte túto voľbu.
 • Vyhľadávať aktualizácie, ale poskytnúť možnosť zvoliť, či sa nainštalujú: Firefox Vám umožní zvoliť, či chcete aktualizácie prevziať nainštalovať. Ak zvolíte aktualizácie nenainštalovať, môžete ich nainštalovať neskôr.
 • Nevyhľadávať aktualizácie (neodporúča sa z dôvodu zníženej bezpečnosti): Firefox nebude kontrolovať dostupnosť nových aktualizácií.
  Upozornenie: Ak zvolíte túto voľbu, nebudete dostávať kritické bezpečnostné aktualizácie. V tomto prípade by ste mali často kontrolovať dostupnosť aktualizácií ručne..
 • Ak si chcete prezrieť informácie o histórii prevzatých a nainštalovaných aktualizáciách, kliknite na tlačidlo Zobraziť históriu aktualizácií.
Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.
Poznámka: Ak chcete inštalovať aktualizácie, musíte spustiť Firefox ako root, alebo ako používateľ, ktorý Firefox nainštaloval.

Automaticky aktualizovať

 • Vyhľadávacie moduly: Označte túto voľbu ak chcete dostávať automatické aktualizácie vyhľadávacích modulov.

Karta Certifikáty

SK_WIN7_FF23_OPTIONS_ADVANCED_5 Adv Cert Mac Fx23 SK_LIN_FF23_OPTIONS_ADVANCED_5

Fx33Advanced-Certificates-Win Fx33Advanced-Certificates-Lin

} Fx34Advanced-Certificates-Win Fx34Advanced-Certificates-Lin Fx34MacPrefAdv-Cert

SK_FX38_AdvancedPanel-Certificates

Certifikáty pomáhajú vykonávať šifrovanie a dešifrovanie spojenia k zabezpečeným stránkam.

 • Pokiaľ stránka požaduje môj osobný certifikát: Niektoré servery môžu od Vás vyžadovať identifikovanie pomocou osobného certifikátu. Aby tak mohli urobiť, požiadajú Firefox, aby pre vás taký vygeneroval. Keď navštívite stránku v budúcnosti, Firefox sa spýta, ktorý certifikát má použiť. Ak chcete, aby Firefox automaticky vybral certifikát za Vás, zvoľte Vybrať automaticky.
  Poznámka: Osobný certifikát môže obsahovať osobné informácie, ktoré Vás môžu identifikovať, ako napríklad Vaše meno alebo adresu. Ak zvolíte možnosť Zvoliť automaticky, môže to ohroziť Vaše súkromie. Ak ju zvolíte, nebudete upozornený, keď webová stránka požiada o Váš osobný certifikát a môžete tak stratiť kontrolu nad tým, kto pristupuje k Vaším súkromným informáciám.
 • Aktuálnu platnosť certifikátov overovať na serveroch OCSP: Firefox môže skontrolovať platnosť certifikátov na serveroch OCSP (Online Certificate Status Protocol). Vo východzom nastavení Fiefox kontroluje či certifikát poskytol server OCSP. Toto nastavenie budete musieť s najväčšou pravdepodobnosťou zmeniť iba vtedy, ak to bude vyžadovať vaše prostredie internetu.
 • Certifikáty: Kliknutím na tlačidlo Certifikáty sa zobrazí dialógové okno, v ktorom si môžete prehliadať uložené certifikáty, importovať nové, zálohovať či odstraňovať staré certifikáty.
 • Overenie: Firefox môže skontrolovať platnosť certifikátov na serveroch OCSP (Online Certificate Status Protocol). Po kliknutím na tlačidlo Overenie sa otvorí dialógové okno, v ktorom máte možnosť nastaviť spôsob, ako Firefox overí platnosť certifikátu. Toto nastavenie budete musieť s najväčšou pravdepodobnosťou zmeniť iba vtedy, ak to bude vyžadovať vaše prostredie internetu.
 • Zariadenia: Bezpečnostné zariadenia môžu šifrovať a dešifrovať spojenie a skladovať certifikáty a heslá. Ak potrebujete použiť iné bezpečnostné zariadenie ako to, ktoré je používané v Firefoxe, kliknite na tlačidlo Zariadenia.