Ktoré prehliadače budú fungovať s Firefox Hello?

Informácie o revízií
  • ID číslo revízie: 92028
  • Vytvorené:
  • Vytvoril: kusavica
  • Komentár: Aktualizácia
  • Skontrolované: Áno
  • Skontrolované:
  • Skontroloval(a): kusavica
  • Je schválené? Áno
  • Jedná sa o aktuálnu verziu? Nie
  • Pripravené na lokalizáciu: Nie
Zdroj revízie
Obsah revízie

Firefox Hello používa na uskutočnenie hlasových a video hovorov technológiu nazývanú WebRTC.

Musia moji priatelia používať Firefox aby sa mohli pripojiť ku konverzácii?

Nie, jediné čo potrebujú je prehliadač, ktorý podporuje WebRTC. Takými sú napríklad Firefox, Google Chrome alebo Opera.

Poznámka: Firefox ale budete potrebovať ak budete chcieť zahájiť novú konverzáciu alebo spravovať zoznam kontaktov.

Čo ak prehliadač, ktorý používa môj priateľ nie je podporovaný?

Technológia, ktorú Firefox Hello používa je otvorená pre všetky prehliadače, ktoré ju chcú implementovať. Pokiaľ váš priateľ nechce používať podporovaný prehliadač, môže kontaktovať výrobcu svojho prehliadača a požiadať ich o implementáciu WebRTC.

Čo je WebRTC?

WebRTC je technologický projekt, ktorý vám umožňuje okamžitú komunikáciu a to len za pomoci vášho prehliadača - nepotrebujete žiadny ďalší softvér!

WebRTC používa jednoduchú súpravu pravidiel (tzv. API), ktorá nie je limitovaná len na jeden softvérový program. Programátori môžu toto API vziať, a použiť ho v iných aplikáciách.

WebRTC je voľne k dispozícii ľuďom, ktorí doňho chcú prispievať alebo využiť toto API v iných projektoch. Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu WebRTC.