Inštalácia Firefoxu

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Aktualizujete z predchádzajúcej verzie?

Ak aktualizujete z predchádzajúcej verzie Firefoxu, prečítajte si článok Aktualizácia Firefoxu.

Kliknite na operačný systém do ktorého chcete Firefox nainštalovať.

vista.jpg Inštalácia Firefoxu na Windows

macos.jpg Inštalácia Firefoxu na Mac

linux.jpg Inštalácia Firefoxu na Linuxe

Android Ako nainštalovať Firefox na mobilné zariadenie?

Fx Home Logo How to set up Firefox Home on your iOS device (iPhone and iPad)

Spoločnosť Apple nám neumožňuje distribúciu Firefoxu na zariadeniach s iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), ale môžete si nainštalovať Firefox Home. Jedná sa o aplikáciu, ktorá je dostupná zadarmo a ktorá vám umožní prístup ku kartám, záložkám a histórií z Vášho Firefoxu na desktope.
Založené na informáciách z článku Installing Firefox (mozillaZine KB)
Windows a logo Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft.
Mac® a logo Apple sú ochranné známky Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a ďalších krajinách
Linux® je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse v USA a ďalších krajinách.
Logo Linuxu je Copyright 1997 Larry Ewing
Logo Androidu je založené na práci vytvorenej a zdieľanej spoločnosťou Google
.

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte sa

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Ďalšie informácie