Informácie pre používateľov z EU, EHP a zo Švajčiarska

Tieto regióny majú zákony o ochrane osobných údajov, ktoré od náš požadujú ustanovenie nasledovného:

Naše zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mozilla a oznámenia o ochrane osobných údajov pre konkrétne produkty popisujú účely, pre ktoré spracovávame informácie o vás, ako aj kategórie informácií, ktoré spracovávame.

Náš zákonný základ pre zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov používateľov zahŕňa:

  • Plnenie zmluvy s vami: Registrácia účtu Firefox vyžaduje váš súhlas s podmienkami používania cloudových služieb Firefoxu. Na poskytovanie uvedených služieb, ako je synchronizácia histórie prehliadača či poskytovanie overenia e-mailu, potrebujeme získať vašu e-mailovú adresu.
  • Zákonné nároky: Získavame technické dáta a údaje o interakcii používateľov, ktoré môžu zahŕňať adresy IP, pre prispôsobenie a ponúkanie funkcií pre konkrétne miesto, zlepšenie zabezpečenia a spoľahlivosti našich služieb a zabránenie zneužitiu, ako aj pre pochopenie toho, kde sa ľudia o Firefoxe dozvedeli. To je podrobnejšie popísané v oznámení o ochrane súkromia vo Firefoxe.
  • Súhlas: Pokiaľ vás požiadame o súhlas so spracovaním vašich informácií, taký súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

V mnohých prípadoch budete mať prístup k osobným údajom a budete ich môcť aktualizovať alebo odstrániť.

Pokiaľ máte otázky či obavy, prosím, kontaktujte nás a veríme, že sa nám podarí váš problém vyriešiť. V opačnom prípade máte právo podať sťažnosť u miestneho orgánu na ochranu údajov.

// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica, vesper. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Prispievateľ podpory Mozilla