Blokovanie vyskakovacích okien | Ako

Blokovanie vyskakovacích okien

Tento dokument vysvetľuje všetky nastavenia blokovania vyskakovacích okien v programe Firefox.

Čo sú vyskakovacie okná?

Vyskakovacie okná sú okná webových stránok, ktoré sa otvoria bez vedomia používateľa. Majú rôznu veľkosť, ale zvyčajne nepokrývajú celú obrazovku. Niekedy sa však takéto okná otvoria cez celú obrazovku monitora nad všetkými oknami prehliadača.

Firefox umožňuje tieto okná blokovať. Potrebné nastavenia nájdete na paneli Obsah v dialógovom okne MožnostiMožnosti . Blokovanie vyskakovacích okien je v predvolenom nastavení zapnuté, takže ho nemusíte zapínať.

Pri zablokovaní vyskakovacieho okna Firefox zobrazí informačný panel (ak ste predtým nenastavili inak - pozri nižšie) a súčasne ikonu pop-up-icon-win pop-up-icon-mac Popup-blocked.png na navigačnom paneli.

Popup1 29 Win Popup1 29 Mac Popup1 29 Lin


SK_WIN7_FF23_POPUP_1
Popup mac1 SK_LIN_FF23_POPUP_1

Keď kliknete na tlačidlo MožnostiMožnosti na informačnom paneli alebo ikonu na navigačnej lište, zobrazí sa vám ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

 • Povoliť vyskakovacie okná z <adresa stránky>
 • Upraviť blokovanie vyskakovacích okien...
 • Nezobrazovať túto správu v prípade blokovania vyskakovacích okienNezobrazovať túto správu v prípade blokovania vyskakovacích okien
 • Zobraziť <adresa zablokovaného vyskakovacieho okna>
Pri návštevách niektorých stránok môže blokovanie vyskakovacích okien prekážať : Niektoré webové stránky, napríklad stránky bánk, používajú vyskakovacie okná na informovanie o dôležitých veciach. Blokovanie vyskakovacích okien znemožní zobrazenie týchto stránok. Môžete však určiť webové servery, na ktoré sa blokovanie vyskakovacích okien nebude vzťahovať.
Blokovanie vyskakovacích okien nefunguje vždy: Aj keď Firefox blokuje množstvo vyskakovacích okien, niektoré webové stránky používajú na zobrazovanie vyskakovacích okien metódy, ktoré sa dajú ťažko identifikovať a teda nemôžu byť blokované.

Nastavenie blokovania vyskakovacích okien

Ak chcete nastaviť blokovanie vyskakovacích okien postupujte nasledovne:

 1. V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

 2. Zvoľte panel Obsah

  popup-options-win7
  Popup mac2


  SK_WIN7_FF23_POPUP_2
  Block popups Mac Fx 23 SK_LIN_FF23_POPUP_2

Na tomto paneli máte k dispozícii voľby:

 • Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná: Ak nie je toto políčko zaškrtnuté, vyskakovacie okná nie sú blokované.
 • Okno Povolené servery: Zoznam serverov, ktoré majú povolené zobrazovanie vyskakovacích okien.

  SK_WIN7_FF23_POPUP_3


  popupblocker-exceptions-en-mac.png
  SK_WIN7_FF23_POPUP_3

Máte na výber tieto možnosti:

  • Povoliť: Kliknutím pridáte server do zoznamu.
  • Odstrániť server: Kliknutím odstránite server zo zoznamu.
  • Odstrániť všetky servery: Kliknutím odstránite všetky servery zo zoznamu.
Blokovanie vyskakovacích okien nemusí na niektorých webových stránkach fungovať. Napriek tomu, že prehliadač Firefox dokáže zablokovať väčšinu vyskakovacích okien, niektoré vyskakovacie okná používajú techniky, vďaka ktorým nie je možné tieto okná zablokovať.

Vyskakovacie okná nie sú blokované

Je toto okno z prehliadača Firefox?

Vyskakovacie okná nemusia vždy pochádzať z Firefoxu. To, odkiaľ skutočne dané okno pochádza, môžete rozoznať z jeho vzhľadu.

 • Ak je vo vyskakovacom okne zobrazená mala hviezdička záložky, vyskakovacie okno pochádza z prehliadača Firefox. Ďalším dobrým rozpoznávacím znakom vo verzii pre Windows 7 je logo Firefoxu alebo oranžové flačidlo Firefox v ľavom hornom rohu okna prehliadača.Ďalším dobrým rozpoznávacím znakom vo verzii pre Linux je text "- Mozilla Firefox" zobrazený za názvom stránky v hlavičke okna.
  • Ak okno nepatrí Firefoxu, pravdepodobne máte na počítači malware, ktorý spôsobuje zobrazovanie vyskakovacích okien. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Troubleshoot Firefox issues caused by malware.
Popup Win3 Popup mac3 Popup lin3
 • Pokiaľ vidíte v paneli s adresou vo vyskakovacom okne webový identifikátor (glóbus, zámok alebo výstražný trojuholník), vyskakovacie okno pochádza z prehliadača Firefox.
  • Ak okno nepatrí Firefoxu, pravdepodobne máte na počítači malware, ktorý spôsobuje zobrazovanie vyskakovacích okien. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Troubleshoot Firefox issues caused by malware.
Popup2 29 Win Popup2 29 Mac Popup2 29 Lin

Je blokovanie vyskakovacích okien aktívne a povolené pre túto stránku?

 1. V hornej časti okna prehliadača Firefox kliknite na tlačidlo Firefox a potom zvoľte položku Možnosti.V hornej časti okna prehliadača Firefox z hlavnej ponuky zvoľte Nástroje a potom Možnosti.Na paneli s hlavnou ponukou kliknite na Firefox a následne na položku Možnosti....V hornej časti okna Firefoxu kliknite na položku Upraviť a následne zvoľte položku Možnosti....

  Kliknite na tlačidlo New Fx Menu a zvoľte MožnostiMožnosti.

 2. Zvoľte panel Obsah.
 3. Uistite sa, že políčko Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná je zaškrtnuté.
 4. Napravo od políčka Blokovať nevyžiadané vyskakovacie okná, kliknite na tlačidlo Výnimky.... Otvorí sa dialógové okno, ktoré obsahuje zoznam serverov, pre ktoré sú vyskakovacie okná povolené.
 5. Ak je server, ktorý otvára vyskakovacie okná v tomto zozname, zvoľte ho a kliknutím na tlačidlo Odstrániť server ho odstráňte.
 6. Kliknite na tlačidlo ZavrieťZavrieť Povolené servery - vyskakovacie okno.
 7. Zatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo OK.Zatvorte okno Možnosti kliknutím na tlačidlo Zavrieť.Zatvorte okno Možnosti. Zatvorte kartu about:preferences. Akékoľvek zmeny budú automaticky uložené.

  .

Zobrazí sa vyskakovacie okno po kliknutí alebo stlačení klávesy?

Niektoré udalosti, ako napríklad kliknutie alebo stlačenie klávesy, môžu vyvolať otvorenie vyskakovacie okna bez ohľadu na to či vyskakovacie okná sú povolené alebo nie. Je to zámerne. Firefox neblokuje vyskakovacie okná, ktoré potrebujú niektoré webové stránky pre svoju činnosť.

Je to skutočne vyskakovacie okno?

Niekedy sú reklamy navrhnuté tak, aby vyzerali ako okná, ale v skutočnosti nimi nie sú. Blokovanie vyskakovacích okien Firefoxu nemôže zastaviť zobrazovanie týchto reklám.

fake-popup-win7 Popup mac4

 


Zdieľať tento článok: http://mzl.la/1N5oHCZ

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: wladow, kusavica, porubka. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.

Posledná zmena: 2014-11-14

Získať podporu pre ďalšiu platformu:
Prispôsobenie článku

Firefox