Ako prepínať či ukončiť aplikácie

Otvorte Správcu aplikácií

Pre otvorenie Správcu aplikácií stlačte a podržte tlačidlo domov. App Manager

  1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava pre prechod na inú otvorenú aplikáciu.
  2. Ťuknite na náhľad aplikácie pre jej otvorenie.

Ukončenie aplikácie

Pre ukončenie bežiacej aplikácie, otvorte Správcu aplikácií a buďto posuňte nahor náhľad aplikácie, ktorú chete zavrieť, alebo stlačte tlačidlo zatvorenia na vrchnej ľavej strane aplikácie.

How to close an app close 2.0

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica, Dominick1993. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.