Ako používať Javu, ak je blokovaná

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Podpora pre všetky zásuvné moduly NPAPI s výnimkou Flashu bola ukončená s príchodom Firefoxu 52. Viac informácií nájdete v tomto článku.

Firefox z bezpečnostných dôvodov blokuje automatické spúšťanie zásuvného modulu Java. No aj napriek tomu ho môžete na dôveryhodných stránkach aktivovať. Ukážeme vám, ako na to.

  • Pokiaľ webová stránka hlási, že zásuvný modul Java nie je nainštalovaný, nebolo ho možné nájsť alebo je zablokovaný, nebude možné tento zásuvný modul aktivovať. Viac informácií o nainštalovaní, aktualizácii a povolení Javy vo Firefoxe nájdete v článku Používanie zásuvného modulu Java
Varovanie: Stránka, na ktorej chcete Javu aktivovať by mala byť dôveryhodná.

Jednorazová aktivácia Javy

Ak vidíte oznam "Aktivovať Java...", jednoducho naň kliknite a Java obsah sa zobrazí.

SK_WIN7_FF24_JAVA_ACTIVATE

Ak sa na stránke nenachádza viditeľná oblasť na aktiváciu Javy alebo ak kliknutie na oznam "Aktivovať Java..." nefunguje, nájdite ikonu zásuvného modulu na navigačnom panely. Kliknite na túto ikonu a zobrazí sa Vám okno s hlásením. Zvolením Povoliť teraz dočasne povolíte zobrazenie tohto obsahu.

Activate Java once 29 - Win
Poznámka: Pri ďalšej návšteve sa vám znova zobrazí oznam "Aktivovať Java...".

Aktivácia Javy natrvalo

Ak často navštevujete dôveryhodné stránky, môžete si Javu na nich povoliť na trvalo.

  1. Kliknite na ikonu zásuvného modulu na navigačnom panely a zobrazí sa Vám okno s hlásením.
  2. Kliknite na Povoliť a zapamätať.
Activate Java always 29 - Win

Teraz vždy, keď navštívite dôveryhodnú stránku, sa zásuvný modul Java spustí automaticky a nezobrazí sa oznam "Aktivovať Java...".

Bezpečnostné výstrahy Javy

Po aktivácii Javy natrvalo sa vám môže na príslušných stránkach zobraziť bezpečnostná výstraha, ktorá vás bude žiadať o potvrdenie aktivácie Javy alebo správa s textom "Application Blocked by Security Settings" (Aplikácia bola zablokovaná na základe nastavení bezpečnosti) bez možnosti aktivácie Javy. Tieto bezpečnostné výstrahy a správy nepochádzajú z Firefoxu ale zo samotnej Javy a závisia na webovej stránke a nastavení zabezpečenia v Java Control Paneli.

Java confirmation

Viac informácií nájdete na stránkach Podpory Javy:

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte sa

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Ďalšie informácie