Ako opraviť bežné problémy

Tento článok vás prevedie pár jednoduchými krokmi, ktoré vám pomôžu opraviť problémy so zariadením alebo aplikáciou.

Dôležité: Ak ste presvedčený, že vaše zariadenie nefunguje správne, kontaktujte prosím predajcu vášho zariadenia, aby skontroloval, či existuje hardvérový problém.
Dôležité: Ak máte otázky ohľadom vašej faktúry, kontaktujte prosím vášho operátora.

Zavrite aplikáciu, ktorá je zamrznutá alebo neodpovedá

Aplikáciu môžete ukončiť jednoducho použitím prepínača aplikácií.

 1. Stlačte a podržte domovské tlačidlo v spodnej časti zariadenia zariadenia.
 2. Zobrazí sa prepínač aplikácií s obrázkami spustených aplikácií.
 3. Prechádzajte obrázkami, aby ste našli aplikáciu, ktorú chcete ukončiť (ak máte otvorenú viac ako jednu aplikáciu).
 4. Vysuňte aplikáciu smerom nahor alebo stlačte tlačidlo X v ľavom hornom rohu obrázku a aplikácia sa ukončí.
  How to close an app
 5. Na domovskú obrazovku sa vrátite ťuknutím na tlačidlo Domov.

Viac informácií nájdete v článku Ako prepínať či ukončiť aplikácie.

Aplikáciu môžete ukončiť jednoducho použitím prepínača aplikácií.

 1. Stlačte a podržte domovské tlačidlo v spodnej časti zariadenia zariadenia.
 2. Zobrazí sa prepínač aplikácií s obrázkami spustených aplikácií.
 3. If you have several apps open, swipe through them until you find the one you want to close.
 4. Aplikáciu zavriete ťuknutím na tlačidlo X v ľavom hornom rohu náhľadu aplikácie.
  close 2.0
 5. Na domovskú obrazovku sa vrátite ťuknutím na tlačidlo Domov.

Viac informácií nájdete v článku Ako prepínať či ukončiť aplikácie.

Uistite sa, že ste pripojený k Internetu

Niektoré aplikácie vyžadujú pre svoju prácu dátové pripojenie. Overte si, či máte Wi-Fi alebo mobilné pripojenie a skúste to znova.

 1. Stiahnite notifikačnú lištu z vrchnej časti obrazovky.
  Internet connection
 2. Ak ikona Wi-Fi alebo mobilného pripojenia nie je modrá, ťuknite na ňu pre obnovenie pripojenia.

Viac informácií nájdete v článku Connect to Wi-Fi or data.

Skontrolujte aktualizácie

Takto manuálne skontrolujete aktualizácie systému a aplikácií:

Poznámka: Výrobca vášho zariadenia spolu s vašim operátorom sú zodpovední za poskytovanie aktualizácií systému Firefox OS.

 1. Na vašom zariadení otvorte Nastavenia.
 2. Posuňte sa do sekcie Zariadenie a zvoľte Informácie o zariadení.
 3. Na obrazovke Informácie o zariadení prejdite nadol na sekciu Aktualizácia softvéru a ťuknite na Skontrolovať.

Viac informácií nájdete v článku Ako skontrolujem a nainštalujem aktualizácie Firefox OS?

Reštartujte vaše zariadenie

Rýchly reštart môže vyriešiť veľa problémov.

 • Ak chcete vaše zariadenie s Firefox OS reštartovať, stlačte a podržte tlačidlo napájania a v menu zvoľte Reštartovať telefón.

Ak vaše zariadenie neodpovedá a nemôžete ho reštartovať skúste tvrdý reštart.

 1. Otvorte kryt batérie zariadenia.
 2. Vyberte a vložte batériu.
 3. Osaďte napäť kryt.
 4. Zariadenie vypnete podržaním tlačidla napájania.
 • Ak chcete vaše zariadenie s Firefox OS reštartovať, stlačte a podržte tlačidlo napájania a v ponuke zvoľte Reštartovať telefón. Ak vaše zariadenie neodpovedá a nemôžete ho reštartovať skúste tvrdý reštart.
 1. Otvorte kryt batérie zariadenia.
 2. Vyberte a vložte batériu.
 3. Osaďte napäť kryt.
 4. Zariadenie vypnete podržaním tlačidla napájania.

Obnovte nastavenia vášho zariadenia

Upozornenie: Obnovenie nastavení vášho zariadenia vymaže všetky vaše dáta ako aplikácie, kontakty, e-maily, správy, kalendáre a nastavenia. Obnoví vaše zariadenie do stavu, v ktorom bolo, keď ste ho prvý raz kúpili. Použite tento krok ako poslednú možnosť.
 1. Otvorte Nastavenia na vašom zariadení.
 2. Posuňte sa dole na sekciu Zariadenie a zvoľte Informácie o zariadení.
 3. Na obrazovke "Informácie o zariadení", ťuknite na Ďalšie informácie.
 4. Ťuknite na tlačidlo Obnoviť nastavenia telefónu a potom na OK.

Všetky zakúpené aplikácie môžu byť znovu nainštalované prihlásením sa do Marketplace a otvorením sekcie Moje aplikácie. Viac informácií nájdete v článku Čo je Marketplace?

Upozornenie: Obnovenie nastavení vášho zariadenia vymaže všetky vaše dáta ako aplikácie, kontakty, e-maily, správy, kalendáre a nastavenia. Obnoví vaše zariadenie do stavu, v ktorom bolo, keď ste ho prvý raz kúpili. Použite tento krok ako poslednú možnosť.
 1. Otvorte Nastavenia na vašom zariadení.
 2. Posuňte sa dole na sekciu Zariadenie a zvoľte Informácie o zariadení.
 3. Na obrazovke "Informácie o zariadení", ťuknite na Ďalšie informácie.
 4. Ťuknite na tlačidlo Obnoviť nastavenia telefónu a potom na Vynulovať.

Všetky zakúpené aplikácie môžu byť znovu nainštalované prihlásením sa do Marketplace a otvorením sekcie Moje aplikácie. Viac informácií nájdete v článku Čo je Marketplace?

Ak nemôžete obnoviť nastavenia zariadenia normálne, môžete vykonať "tvrdý reštart".

 1. Uistite sa, že vaše zariadenie je vypnuté. Ak ho nemôžete vypnúť normálne vyberte a vložte batériu.
 2. Podržte vypínacie tlačidlo, tlačidlo pridania hlasitosti a domovské tlačidlo naraz pokým neuvidíte obrazovku obnovenia.
 3. Stlačte tlačidlo pridanie hlasitosti pre pokračovanie v obnovovaní nastavení vášho zariadenia.

Získajte dodatočnú pomoc alebo zašlite spätnú väzbu

Ak máte problém s vykonaním niektorých z týchto krokov alebo neriešia váš problém, kontaktujte prosím predajcu vášho zariadenia alebo požiadajte o pomoc našu komunitu dobrovoľníkov.

Komunita Mozilla využíva vašu spätnú väzbu pre zlepšenie Firefox OS.

Pre zaslanie spätnej väzby:

 1. Otvorte Nastavenia.
 2. Posuňte sa dole na sekciu Zariadenie a zvoľte Vylepšenie Firefox OS.
 3. Potom ťuknite na tlačidlo Odoslať spätnú väzbu.
 4. Ťuknite na ikonu Šťastný alebo Smutný - ikona by mala indikovať vaše pocity ohľadom Firefox OS.
 5. Na ďalšej obrazovke vypíšte váš komentár.
 6. Nakoniec ťuknite na tlačidlo Odoslať spätnú väzbu. Hotovo. Pomohli ste zlepšiť Firefox OS!

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: kusavica, Dominick1993. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.