Ako opraviť bežné problémy

Tento článok vás prevedie pár jednoduchými krokmi, ktoré vám pomôžu opraviť problémy so zariadením alebo aplikáciou.

Dôležité: Ak ste presvedčený, že vaše zariadenie nefunguje správne, kontaktujte prosím predajcu vášho zariadenia, aby skontroloval, či existuje hardvérový problém.
Dôležité: Ak máte otázky ohľadom vašej faktúry, kontaktujte prosím vášho operátora.

1. Zavrite aplikáciu, ktorá je zmrznutá alebo neodpovedá

Aplikáciu môžete ukončiť jednoducho použitím prepínača aplikácií.

 1. Stlačte a podržte domovské tlačidlo na spodu zariadenia.
 2. Zobrazí sa prepínač aplikácií s obrázkami spustených aplikácií.
 3. Prechádzajte obrázkami, aby ste našli aplikáciu, ktorú chcete ukončiť (ak máte otvorenú viac ako jednu aplikáciu).
 4. Vysuňte aplikáciu smerom nahor alebo stlačtle X v ľavom hornom rohu obrázku a aplikácia sa ukončí.
  How to close an app
 5. Ťuknite na domovské tlačidlo pre návrat na domovskú obrazovku.

Pre viac informácií pozrite Ako prepínať či ukončiť aplikácie.

2. Uistite sa, že ste pripojený k Internetu

Niektoré aplikácie vyžadujú pre svoju prácu dátové pripojenie. Overte si, či máte Wi-Fi alebo mobilné pripojenie a skúste to znova.

 1. Stiahnite notifikačnú lištu z vrchnej časti obrazovky.
  Internet connection
 2. Ak ikona Wi-Fi alebo mobilného pripojenia nie je modrá, ťuknite na ňu pre obnovenie pripojenia.

Pre viac detailov pozrite Connect to Wi-Fi or data.

3. Skontrolujte aktualizácie

Takto manuálne skontrolujete aktualizácie systému a aplikácií:

Poznámka: Výrobca vášho zariadenia spolu s vašim operátorom sú zodpovední za poskytovanie aktualizácií systému Firefox OS.

 1. Na vašom zariadení otvorte Nastavenia.
 2. Posuňte sa do sekcie Zariadenie a zvoľte Informácie o zariadení.
 3. Na obrazovke Informácie o zariadení prejdite nadol na sekciu Aktualizácia softvéru a ťuknite na Skontrolovať.

Pre detaily pozrite Ako skontrolujem a nainštalujem aktualizácie Firefox OS?

4. Reštartujte vaše zariadenie

Rýchly reštart môže vyriešiť veľa problémov.

 • Pre reštartovanie vášho Firefox OS zariadenia stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a v menu zvoľte Reštartovať telefón.

Ak vaše zariadenie neodpovedá a nemôžete ho reštartovať skúste tvrdý reštart.

 1. Otvorte kryt batérie zariadenia.
 2. Vyberte a vložte batériu.
 3. Osaďte napäť kryt.
 4. Podržte vypínacie tlačidlo pre zapnutie zariadenia.

5. Obnovte nastavenia vášho zariadenia

Upozornenie: Obnovenie nastavení vášho zariadenia vymaže všetky vaše dáta ako aplikácie, kontakty, e-maily, správy, kalendáre a nastavenia. Obnoví vaše zariadenie do stavu, v ktorom bolo, keď ste ho prvý raz kúpili. Použite tento krok ako poslednú možnosť.
 1. Otvorte Nastavenia na vašom zariadení.
 2. Posuňte sa dole na sekciu Zariadenie a zvoľte Informácie o zariadení.
 3. Na obrazovke Informácie o zariadení, ťuknite na Ďalšie informácie.
 4. Ťuknite na tlačidlo Obnoviť nastavenia telefónu a potom Vynulovať.

Všetky zakúpené aplikácie môžu byť znovu nainštalované prihlásením sa do Marketplace a otvorením sekcie Moje aplikácie. Pre viac informácií pozrite What is the Marketplace?

Ak nemôžete obnoviť nastavenia zariadenia normálne, môžete vykonať "tvrdý reset".

 1. Uistite sa, že vaše zariadenie je vypnuté. Ak ho nemôžete vypnúť normálne vyberte a vložte batériu.
 2. Podržte vypínacie tlačidlo, tlačidlo pridania hlasitosti a domovské tlačidlo naraz pokým neuvidíte resetovaciu obrazovku.
 3. Stlačte tlačidlo pridanie hlasitosti pre pokračovanie v obnovovaní nastavení vášho zariadenia.

Získajte dodatočnú pomoc alebo zašlite spätnú väzbu

Ak máte problém s vykonaním niektorých z týchto krokov alebo neriešia váš problém kontaktujte prosím predajcu vášho zariadenia alebo požiadajte o pomoc našu dobrovoľnícku komunitu.

Komunita Mozilla využíva vašu spätnú väzbu pre zlepšenie Firefox OS.

Pre zaslanie spätnej väzby:

 1. Otvorte Nastavenia.
 2. Posuňte sa dole na sekciu Zariadenie a zvoľte Vylepšenie Firefox OS.
 3. Potom ťuknite na tlačidlo Odoslať spätnú väzbu.
 4. Ťuknite na ikonu Šťastný alebo Smutný pre zdelenie vašich pocitov o Firefox OS.
 5. Na ďalšej obrazovke vypíšte váš komentár.
 6. Nakoniec ťuknite na tlačidlo Odoslať spätnú väzbu. Hotovo. Pomohli ste zlepšiť Firefox OS!


Zdieľať tento článok: http://mzl.la/1Bsuz4Y

Pomohol vám tento článok? Čakajte prosím...

Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: Dominick1993. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.