Ako odinštalovať aplikáciu na Firefox OS

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Akúkoľvek aplikáciu môžete odstrániť z vašej domovskej obrazovky pomocou týchto jednoduchých krokov:

  1. Podržte ikonu aplikácie, ktorú chcete odstrániť, pokým sa nezačne triasť.
  2. Ťuknite na x, ktoré sa zobrazuje v ľavom hornom rohu ikony aplikácie.
  3. Ťuknite na Odstrániť pre potvrdenie odstránenia.
    App Delete Dialog (FFOS) sk
  4. Pre ukončenie odstraňovania stlačte domovské tlačidlo.
// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: Dominik Labuda. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.
Prispievateľ podpory Mozilla